Valnämnden

Socialdemokrater som sitter i valnmnden mandatperioden 2011-2014.

Aneth Arvidsson, ordförande

Birgit Holmqvist, Ledamot

Bertil Skog, Ersättare