Kommunfullmäktige

Följande socialdemokrater sitter i Kommunfullmäktige just nu.

Ordinarie ledamöter:
Charlotte Jansson, Lärare (ordförande)
Seija Ojala, Personalchef (vice ordförande)
Sven-Erik Österberg, Statsråd
Birgit Holmqvist, Ingenjör
Lars Andersson, Lärare - numera kommunalråd
Marianne Engström, Egen företagare
Agneta Fleismark, Leg.Sjuksköterska
Nils Göran Wiberg
Stig Johansson, Representant
Yvonne Krusell Neld, Lärare
Johannes Frisk, Studerande
Ann-Marie Österberg, Lärare

Ersättare:
Kurt Paulsson, Arkivarie
Karl-Olov Fernqvist, Pensionär
Karin Karlsson, Vårdlärare
Birger Westman, Pensionär
Pekka Partanen, Byggnadsarbetare
Hans Lindqvist, fd Konsumföretåndare