Kommunstyrelse

Följande socialdemokrater sitter i kommunstyrelsen just nu:

Socialdemokrater i Kommunstyrelsen:

Ordinarie ledamöter
Lars Andersson (ordf)
Nils-Göran Wiberg (vice ordf)
Seija Ojala
Marianne Engström
Stig Johansson

Ersättare
Yvonne Krusell Neld
Kurt Paulsson
Roger Lindahl
Johan Söderberg
Tommy Sunvisson

Kommunstyrelsens utskott

Här redovisas även majoritetskoalitionens ledamöter

Arbetsutskottet
Ordinarie:

Lars Andersson (ordf)
Nils-Göran Wiberg
Fredrik Skog (v) (vice ordf)
Ersättare
Carl-Erik Fredman (skbgd)

Utbildning och Kulturutskottet
Ordinarie

Stig Johansson (ordf)
Seija Ojala (vice ordf)
Johan Kristoffersson (skbgd)
Ersättare
Johan Söderberg (s)

Vård och Omsorgsutskottet
Ordinarie
Marianne Engström (ordf)
Roger Ingvarsson (vice ordf)
Kurt Paulsson
Ersättare
Roger Lindahl

Tekniska utskottet
Ordinarie

Carl-Erik Fredman (skbgd) (ordf)
Tommy Sunvisson (vice ordf)
Ersättare
Yvonne Krusell-Neld