Valnämnd

Följande socialdemokrater sitter i Valnämnden just nu:

Socialdemokrater i Valnämnden:

Ordinarie ledamot
Birgit Holmqvist

Ersättare
Elisabeth Fransson