Valprogram 2006-2010

... i korthet

Vårt uppdrag handlar i grunden alltid om att möta medborgarnas olika behov av trygghet. Vård och omsorg när man är sjuk eller gammal. En bra skola och barnomsorg under uppväxten. En bra miljö, kommunikationer och boende. Behov av ett varierat näringsliv som skapar arbeten och goda levnadsvillkor.

 

Vad har vi gjort senaste mandatperioden?

Skinnskatteberg är en av två kommuner i Västmanland där Socialdemokraterna haft egen majoritet under föregående valperiod.

 

Vi är stolta över Skinnskattebergs kommun!

Satsningar de senaste åren har bland annat varit upprustning av centrum, strandpromenaden ”gröna leden”, Allaktivitetshuset Sture, bowlinghall, byutveckling i Baggron, Färna och Riddarhyttan, tex hantverksbyn Utgård.
Utöver detta är barnomsorgen i Skinnskatteberg bland de bästa i landet, träffpunkten ”Stacken” för unga föräldrar med sociala behov och stöttande samtal har etablerats och kulturhuset Korpen har invigts i maj 2006.

 

Vårt valprogram 2006 i 12 punkter som ligger till grund för den oppositionspolitik som vi kommer att bedriva under de närmaste åren:

 • Vi anser att Skinnskatteberg ska vara en egen kommun i Bergslagen, där det är hälsosamt att bo och leva
 • Vi vill fortsätta arbetet med att säkerställa en god ekonomi för Skinnskattebergs kommun. Det är grunden för kommunens fortlevnad.
 • Vi vill arbeta med barnen i fokus, för en växande befolkning och en hög kvalité på vård, skola och omsorg.
 • Vi vill att alla som är i behov av vård och omsorg skall få det på ett personligt och respektfullt sätt.
 • Vi vill införa en parboendegaranti för dem som är i behov av särskilt boende.
 • Vi vill investera i Centralskolan för att få en stimulerande inre och yttre miljö.
 • Vi vill i första hand ha en kommunal skola i Riddarhyttan. Om en stark opinion vill ha en friskola i Riddarhyttan kommer vi att stödja detta.
 • Vi vill verka för att ha en kommunal skola i Hed så länge det finns elevunderlag
 • Vi vill stödja barn- och ungdomsverksamhet, föreningsliv, folkbildning och en livaktig biblioteksverksamhet i kommunen.
 • Vi vill fortsätta arbetet för att stärka vår identitet, stödja dagens kulturyttringar och vår kulturella historia samt att stimulera till möten mellan människor.
 • Vi vill att ytterbyarna ska leva och byutvecklingen fortsätta
 • Vi ska stödja redan etablerade företag och i samarbete med närliggande kommuner utveckla vår gemensamma arbetsmarknad så att nya företag etableras.