Förtroendeuppdrag i samverkansorgan

Socialdemokraterna i Skinnskatteberg representeras av följande medlemmar under  mandatperioden 2015-2018

Norra Västmanlands Utbildningsförbund
Ersättare i direktionen
Aneth Arvidsson

Västmanland-Dalarna Lönenämnd
Ersättare i styrelsen
Lena Lovén Rolén

Norra Västmanlands Samordningsförbund
Ersättare i styrelsen
Roger Ingvarsson

Gemensam nämnd för Hjälpmedelsverksamhet
Ersättare i styrelsen
Roger Ingvarsson

Sidan uppdaterades senast: 2014-12-28 22:43