Fullmäktiges valberedning

Socialdemokraterna i Skinnskatteberg representeras av följande medlemmar under  mandatperioden 2015-2018

Ledamot
Aneth Arvidsson (tillika vice ordförande)

Ersättare
Lars Andersson
Tony Bölja

Sidan uppdaterades senast: 2014-12-28 22:40