Kommunfullmäktige

Våra 12 Ordinarie ledamöter i Kommunfullmäktige 2015-2018

Lena Lovén Rolén
Lars Andersson
Seija Ojala
Tony Bölja
Roger Ingvarsson
Aneth Arvidsson
Ulf Forsberg
Charlotte Jansson
Klaus Jesse
Kerstin Delfalk
Tommy Sunvisson
Gabriel Andersson

Våra 6 Ersättare i Kommunfullmäktige

Yvonne Krusell Neld
Cecilia Karlsson
Sven Erik Tallgren
Anette Bagger
Monika Lahdman
Elof Engman 
Våra fullmäktigekandidater som kommer att inträda i fullmäktige om
någon flyttar från kommunen eller säger ifrån sig av någon annan orsak

 1. Marie Karlsson
 2. Erik Söderkvist
 3. Barbro Andersson Nyman
 4. Pentti Lahtinen
 5. Yvonne Ladman
 6. Pekka Partanen
 7. Åsa Lind
 8. Olof Fernkvist
 9. Anna Katharina Holm
 10. Magnus Ingvarsson
 11. Jennifer Eriksson
 12. Conny Eriksson
 13. Gun Karlsson
 14. Enoka Forsberg
Sidan uppdaterades senast: 2014-05-27 20:35