Kommunstyrelsen

Socialdemokraterna i Skinnskatteberg representeras av följande medlemmar under  mandatperioden 2015-2018

Ordinarie ledamöter
Lena Lovén Rolén (tillika 2:e vice ordförande i KS)
Tony Bölja
Seija Ojala
Ulf Forsberg
Roger Ingvarsson

Ersättare
Aneth Arvidsson
Kerstin Delfalk
Lars-Göran Fammé
Lars Andersson 
Ewa Wikström

Sidan uppdaterades senast: 2014-12-28 22:23