Ronnie Brorsson har ordet - nr 1 2011

Strömstad ökade under 2010 sin befolkning med 118 personer vilket är en större ökning än beräknat och det är mycket glädjande. Med de siffrorna är vi den kommun som ökar mest i Norra Bohuslän och procentuellt sett en av de kommuner som ökar mest i Bohuslän.

Direkt på det nya året har vi startat upp en ny barnomsorgsavdelning vid Valemyr.
Senare under året kommer två ytterligare avdelningar att startas på Odelsberg då behovet efter platser är stort och vi ökar i befolkning. Kostsamt givetvis men roligt då det visar att människor vill bo i Strömstad och att det finns arbetstillfällen här.

Äntligen har startskottet på nya Oslovägen gått och där kommer Eurocash att bygga ut. Systembolaget kommer att flyttas till nuvarande Köksprofilen. Byggstart i juni 2011 och klart till sommaren 2012.
Det kommer mera på Oslovägen allt eftersom. En ombyggnation av fastigheten där radio Prime håller till planeras.

Dessutom pågår renovering och upprustning av ABBA huset vilket är mycket bra. Abba fastigheten skall vara klart senhösten 2011.

KGH:s kontorslokaler vid Tången skall vara klart för invigning i mitten av maj vilket är jättebra. På Tången tar även PEAB:s nya bostadsrätterna form och kommer att vara klara före sommaren.

Även en lösning för Naturum I Kosterhavets nationalpark verkar vara klar och etableringen blir vid Ekenäs på Sydkoster. Byggstart 2011 klart 2012.

Strömstad hade besök från Kosovo under februari månad. Det var elever och rektorer från två skolor som gästade oss. Man får lite andra perspektiv på saker och ting när man har ett internationellt utbyte som i detta fall. Hur bra vi har det i Sverige är något som man tänker på direkt. Det är lite tråkigt att man skall behöva träffa de som har det sämre för att man skall uppskatta allt det goda som vi har. Den direkta reflektionen är att de tillsammans med andra länder slåss för sina liv för att uppnå demokrati och för att kunna rösta på det parti de vill medan vårt bekymmer är om folk orkar gå och rösta dvs. vi är bekymrade för lågt valdeltagande. Att gå och rösta är viktigt. Det finns många människor innan oss som kämpat för att vi skall ha den möjligheten.

Efter ansökningarna till gymnasiet inför hösten har andelen sökande till Strömstad gymnasiet ökat märkbart jämfört med förra året. Mycket trevlig att ungdomarna uppskattar vårt eget gymnasium. Bygglinjen som startades ifjol har även kommande år många sökande vilket visar att satsningen var riktig. Värre är det med restaurangprogrammet och sjöbefälsprgrammet där Strömstad tappade sitt riksintag vilket medfört få sökande.

 

Med vänlig hälsning
Ronnie Brorsson
kommunalråd

Sidan uppdaterades senast: 2011-03-07 13:45