Ronnie Brorsson har ordet - nr 1 2012

Strömstads medborgare näst nöjdast i landet.
Statistiska central byrån (SCB) har gjort en undersökning om hur nöjda medborgarna är med servicen i sin hemkommun. Strömstad hade index 64 och de nöjdaste hade index 65.
I topp ligger mer välbeställda kommuner nära storstäder. Danderyd, Kungsbacka och Lomma är de kommuner som hade 65 i nöjdhetsindex. På andraplats med index 64 kom kommunerna Strömstad, Höganäs och Trosa.
Det är kanske inte alltid det vi upplever när vi läser "fria ord" men mycket, mycket glädjande tycker jag. Näst nöjdast i landet!!!

Jag inser att man ska ta statistik med en nypa salt men vi kan väl passa på att glädjas när något är bra. Vi är ofta väldigt snabba åt det andra hållet.
 

Befolkningen i Strömstad ökar, vi är nu över 12010 invånare
Strömstad kommun ökade med 202 personer under 2011 vilket procentuellt (1,7%) är mest i Västra Götaland och plats tre i Sverige. Tidigare har jag skrivit om att Strömstad är en kommun i tillväxt och att det kostar mycket att växa. Vi har till exempel byggt 3 nya förskoleavdelningar under 2011 vilket är bra och visar på en hög framtidstro i vår kommun. Det är fortsatt barn i kö och det kan bli aktuellt med ytterligare barnomsorgsavdelningar. Detta är något som majoriteten prioriterat. Vi tar ett socialt ansvar istället för skattesänkning i kommunen.

Sjukhuset
Det har varit mycket diskussionen om sjukhuset. Kanske har det varit mer diskussioner om sjukhuset än om sjukvården? Jag tycker att Strömstads kommun bör försöka köpa sjukhuset eller del av sjukhuset. Om det är möjligt vet jag inte i dagsläget men det skulle vara intressant att göra ett försök. Kommunen bör agera istället för att reagera är min uppfattning.

Vi kan inte göra oss till offer för omständigheter utan vi bör försöka att påverka situationen istället.


Det byggs nu ett nytt sjukhus vid Kalnes lite norr om Sarpsborg och det är viktigt att Västra Götalandsregionen får till ett utökat avtal om sjukvård med Norge.
Jag tror det är mycket viktigt för framtida sjukvård i Strömstad.

Näringsliv
ICA kommer att etablera sig vid infarten till Prästängen och spadtag kommer att tas där någon gång i mars. Det är trevligt att det blir verksamhet och en ny byggnad då den gamla fabriksbyggnaden hade en del övrigt att önska. Det blir ytterligare en infart som kommer att fräschas upp. Öppning planeras innan juli 2012 och cirka 30-40 nya arbetstillfällen kommer att skapas.
Jag fick nyss reda på att överklagan har lämnats in så fortsättning följer. Vi får hoppas att det går att lösa.

Äntligen startar byggnation på Bastekärrsområdet i Skee. Torsdag den 8 mars tas första spadtaget för Statoils anläggning. Kommunen har stor efterfrågan på de kommunala tomterna och fler företag lär komma till detta nya område under året.

Infrastruktur
Nu har järnvägsbron vid Myren börjat byggas. Under bron blir det plats för bilar att mötas samt gång och cykelbana.
Jag har fått besked att upphandlingen gällande järnvägen Skee — Strömstad blivit överklagad. Detta innebär att järnvägen inte kan färdigställas innan sommaren vilket är mycket tråkigt.
Nu får rättsprocessen ha sin gång och vi känner nog alla likadant inför detta då vi hoppats på en fungerande järnvägstrafik sommaren 2012.
Det uppstår nya förutsättningar hela tiden och vi jobbar mycket med denna fråga.
Vi får glädjas åt att E6-vägen och infart Skee - Strömstad blir klart till mitten av juni.

En lärdom vi ibland måste påminna oss själva är att vi lägger vår energi på det vi kan påverka, istället för det vi inte kan påverka. Detta är milt uttryckt ett sådant tillfälle.

Idefjorden
Vi var några personer från kommunen som i början av februari var på en konferens i Halden om Idefjorden. Vet du förresten att i Norge är Ringdalsfjorden namnet på sträckan från Sponvika till Halden? Från Krokstrand och upp till där fjorden svänger åt väster är namnet Iddefjorden. Vi i Sverige benämner hela fjorden för Idefjorden.

Från Strömstad tog vi upp en idé att samplanera området på båda sidor om gamla Svinesundsbron. Dessa tankar väckte stor uppmärksamhet och mottogs väl. Redan i kaffepausen efteråt kom människor och var intresserade av att höra mera. Dagen efter ringde NRK Östfold och ville göra ett reportage om detta. Det finns säkert stora möjligheter att gör denna enormt vackra gränsövergång till något alldeles extra för alla de som passerar.

Ronnie Brorsson
kommunalråd
Sidan uppdaterades senast: 2012-02-28 11:17