Ronnie Brorsson har ordet - nr 2 2013

Ronnie Brorsson

Det händer fortsatt mycket i vår kommun
Jag vill både personligen och på majoritetens vägnar tacka Peter Heie för hans tid som oppositionsråd i Strömstad. Peter har varit sin hemkommun trogen i politikens tjänst i många år. Tror det är svårt för dem som inte sysslar med politik att förstå vad som krävs. Att ständigt stå till förfogande.

Peter har tidigare även varit regionspolitiker. På senare år var han också ordförande i Fyrbodals utbildningsberedning och gjort ett bra arbete där. Det är vanligt att människor som är engagerade, ofta är engagerade i många saker. Det stämmer väl in på Peter Heie. Nu får du mera tid till dina andra sysslor och intressen.

Önskar dig ”Lycka till” i fortsättningen Peter. Tack för ditt arbete.

Vill även önska Peter Birgersson-Dafteryd välkommen som kommande oppositionsråd i höst.

Sommarträffen den 23 juli
Kommunen har tagit initiativ till en sommarträff med företagare. Det är tänkt som en träff med stor social betydelse men också tre strömstadföretagare (KGH, Biotech och SPA hotellet) som berättar om sin verksamhet. Träffen är den 23 juli klockan 17.00 på SPA hotellet. Näringslivsutvecklaren Helena Raunegger kommer med mera information snart och anmäl dig gärna direkt om du/ni önskar komma då det blir lättare att för oss att planera.

Länk till mer information om Sommarträffen

Näringsliv
Grattis till SPA hotellet i Strömstad som blev utnämnt till bästa Choice hotellet i världen 2012. Fantastiskt!

Mycket bra att ”Wernershuset” har fått en upprustning då det är en viktig del av stadsmiljön.

Infarterna mot Strömstad
Uppstart av galleriabyggnationen vid Oslovägen kommer att ske efter sommaren och stå klart före sommaren 2015. Det är en stor byggnation och investering. Efter det får det anses att omvandlingen av norra infarten till Strömstad är färdig. Tre nya rondeller för att få bättre flyt i trafiken var avsikten och det är uppnått. Tidigare byggnader har rivits och kommer att ersättas med nya.

Nu återstår södra infarten då knappast någon tycker det är en trevlig syn. Kontrasten blir extra stor då havsutsikten vid samma infart är fantastiskt. Här pågår fortsatt planarbete och vi hoppas kunna ta ytterligare steg under återstående del av året.

Laholmen bygger om
Laholmen hotell har fått bygglov till en stor ombyggnation som kommer att påbörjas under hösten 2013 och pågå till våren 2014.

Orienterings VW 2016
Uppstartsmöten för Orienterings VM 2016 (WOC) har startats upp och det är ett arrangemang som kräver mycket förberedelser. Tanums och Strömstads kommun är inblandade men det är Svenska Orienteringsförbundet som är ansvariga för arrangemanget. De involverar även Bohuslän-Dals orienteringsförbund och de lokala orienteringsklubbarna Idefjorden och Kvillebyn

Lägenheter i Skee
På bostadssidan kommer nu de första 16 lägenheterna i Skee att vara inflyttningsklara den 21 oktober. I februari 2014 är de resterande 24 lägenheterna klara.

Två nya förskoleavdelningar
Förskolan är en ständigt aktuell fråga. I mars öppnade vi en ny avdelning på Nordby och efter sommaren öppnas ytterligare två nya avdelningar vid Tången.

SOS sommar är i Strömstad
Förra årets satsning av Tv produktionen SOS sommar var väldigt lyckad och nu har bolaget återkommit i frågan och har ambitionen att sända ytterligare 16 nya avsnitt från Strömstad och de andra orterna under 2013.

Översiktsplanering
Översiktsplanering (ÖP) av kommunen pågår. Även översiktplanering i vatten, Blå ÖP pågår. Vi planerar för markanvändning men vi bör också planera vilka verksamheter och samhällsfunktioner som ska skapas plats för i vatten. Vattenbruk, sjöfart, hamnar med mera.

Detta arbete genomförs inom samarbetet mellan de fyra nordbohuslänska kommunerna: Tanum, Lysekil, Sotenäs och Strömstad.

Fler träningsmöjligheter och Stadshuset
Dessutom finns starka önskemål om ytterligare möjligheter om träningsmöjligheter för föreningarna om de ska klara att ta emot fler ungdomar. Förstudie pågår och önskelistan är stor. Större än vad som kommer att vara möjligt.

Stadshuset behöver renoveras och anpassas. Det saknas inte behov och ambitioner men för att orka med alla nyinvesteringar måste kommunen klara våra verksamheter med mindre budgetavvikelse än vad som görs i dagsläget. Det kommer troligen att innebära att vissa investeringar får skjutas på framtiden.

Sidan uppdaterades senast: 2013-11-14 15:24