Ronnie Brorsson har ordet - nr 4 2011

Ronnie Brorsson har ordet - nr 4 2011

 

Välkommen tillbaka
Då är verksamheterna åter i full gång och jag vill hälsa all personal välkommen tillbaka efter semestrarna.

Orienterings VM
Strömstad hade tillsammans med Tanums kommun ställt sig bakom ansökan till orienterings VM 2015.
Till slut stod det mellan Sverige och Skottland. Den 18 augusti fattades det i Frankrike beslut om att Skottland skulle få arrangemanget.
Tyvärr för oss men grattis till Skottland.
Det är inte omöjligt att vi tar nya tag för att arrangera 2016. Diskussioner kommer att ske om detta.

Stationsbyggnaden
Under en ganska lång tid har samtal förts med Västtrafik om köp av Strömstads järnvägsstation och nu kommer kommunen att köpa den. Det är en strategisk intressant byggnad och det är bra att kommunen blir ägare. Nästa år den 17 juni invigs E6 och den nya järnvägen mellan Skee och Strömstad. Stationen kan eventuellt vara lämplig att även inrymma en turistbyrå i framtiden då den ligger bra till och många resande kommer med tåg.
Parkeringsmöjligheter finns och många besökare kommer också med bil.

Nattjouren tillbaka till sjukhuset
Nattjouren har nu flyttats tillbaka till sjukhuset vilket är bra och som många önskat.

Bohuslinden till ABBA huset
Vårdcentralen Bohuslinden kommer att flytta till det ombyggda ABBA huset vilket ska vara inflyttningsklart under september-oktober 2011.
Det var en välbehövlig ombyggnad av ABBA huset och en klar förbättring av södra infarten till Strömstad.

Fler rondeller
Snart kommer arbetet med tre nya rondeller i kommunen att startas:

*                         En rondell vid gymnasiet

*                         En rondell vid Daftö camping

*                         En rondell vid Hällestrandskrysset där infarten till det nya bostadsområdet Mellbydalen ska vara

Canning
Vi har nu anlitat en landskapsarkitekter för att göra ett förslag på Canning. Ett utkast bör kunna presenteras under hösten. Arbetet är i alla fall äntligen igång.

Saltös entré till Kosterhavets Nationlpark
Den 10:e september invigdes Saltös entré till Kosterhavets Nationalpark. Trevligt att det sker en utveckling och att ytterligare en entré färdigställts.
Det var tänkt att bygga en gångbro och gång- och cykelväg från bryggan och en bit fram. Tyvärr gick det inte att komma överens med markägarna. Det lär säkert dröja innan det ges ett liknande tillfälle för denna lösning.
Invigningen var mycket trevlig och många människor besökte Saltö denna dag. Samtidigt pågick Saltö folkmusikfestival där det erbjöds många andra aktiviteter.

Vi blir fler
Befolkningen har ökat med cirka 40 personer hittills under året vilket är mycket bra. Det återstår att se vad det slutligen blir. Under hösten flyttar en del till andra orter för att studera och det bruka påverka siffrorna.

Mycket på gång
Det är mycket på gång i kommunen och en del ytterligare saker kommer jag att rapportera i nästa brev.

 

Med vänlig hälsning
Ronnie Brorsson
kommunalråd

Sidan uppdaterades senast: 2011-09-27 07:58