Ronnie Brorsson har ordet - nr 5 2010

Tack för förtroendet som visades för socialdemokraterna i kommunvalet. Jag lovar vi ska göra vårt yttersta för Strömstads kommuns bästa.

Ny majoritet i Strömstad
Valtorget vid Oskarsplatsen var ett trevligt inslag i valet och det tror jag har kommit för att stanna. Nu är valet över och en ny majoritet har bildats i Strömstad. En del är förvånade över den nya majoritetens sammansättning och andra är nöjda att vi för första gången i Strömstads historia vågade prova något annat än den traditionella blockpolitiken. Personligen är jag ingen företrädare för blockpolitik vare sig på riks eller på kommunnivå vilket jag deklarerat tidigare vid olika tillfällen. Blockpolitik kan också blockera. Nu väntar hårt arbete för att skapa medborgarnas förtroende för den nya majoriteten. Ge oss lite tid bara.

Nytt samarbete
Nya tider och nya problem kräver ofta andra lösningar än de traditionella lösningarna.
Vi socialdemokrater har som bekant styrt kommunen tillsammans med stp (strömstadspartiet) och v (vänstern) de senaste fyra åren. Detta samarbete upphör nu och jag vill rikta ett stort tack för ett bra samarbete till i första hand vänsterpartiet eftersom samarbetet med strömstadspartiet fortsätter. Samarbetsavtalet har uppfyllts av samtliga inblandade partier vilket varit viktigt under mandatperioden.

Kommunens ekonomi
Vi har strävat efter att alltid sätta allmänintresset först och ta ansvar för ekonomin. Det är faktiskt det som mycket av politiken handlar om, nämligen utveckla kommunen men inom de ekonomiska resurser som kommunen har till sitt förfogande.
Vi har under denna svåra tid tagit hand om kommunens ekonomi på ett bra sätt anser jag.

KGH:s nybyggnation vid Tången
KGH:s nybyggnation vid Tången har kommit igång bra. Inflyttning för de cirka 100 anställda kommer att ske i början av maj 2011. Denna etablering är en av de jag personligen är mycket nöjd med eftersom vi här konkurrerade med andra orter om var det skulle ligga. Det känns mycket bra att ha varit med och påverkat detta i positiv riktning så att ett stort antal människor fortfarande har sina jobb kvar i Strömstad.

Mellbydalen
På Mellbydalen har några nya villor börjat byggas. I första etappen skall 20 stycken villor byggas och sedan är det dags för etapp 2. Väg skall dras från Hällestrandskrysset vilket blir mycket bra. Kommunen har 9 tomter i anslutning till området och dessa kommer att utbjudas till försäljning till de som står i den kommunala tomtkön. Detta område kommer att rymma cirka 150 bostäder i framtiden.

"Nya Oslosvägen"
Regeringen avslog överklagan vid Oslovägen och nu hoppas vi att "nya Oslovägen" kommer igång snarast möjligt.
Äntligen kom då Skepparen nedanför Stadshuset igång. Där kommer att byggas drygt 20 trygghetsboenden och 40 hyreslägenheter. Efterlängtat av många.

Naturum på Koster
Naturum på Koster har varit en lång historia och har tagit en ny vändning. Nu hoppas vi att olika parter kommer överens och att det byggs vid Ekenäs.
Nästa år kommer att bli ett innehållsrikt år och ytterligare viktiga steg i E6 och järnväg kommer att tas.

Fler Strömstadsbor
Befolkningen ökar i vår kommun och det är vi tillsammans med Tanum ensamma om norr om Uddevalla.
En ny barnomsorgsavdelning kommer att startas efter årskiftet. Behov av mera barnomsorg tyder på att det finns en framtidstro i Strömstad.

Mvh
Ronnie Brorsson
kommunalråd
Sidan uppdaterades senast: 2010-11-24 12:48