Ronnie Brorsson har ordet - nr 5 2011

Hänt sedan sist
Byggnation av Naturum på Koster har startats. Här har det varit många turer. Arbetet med Naturum startades i slutet av 2006 och det känns skönt att man nu kommit igång med bygget. Klart förhoppningsvis före julen 2012.

Nu har byggnation av nytt systembolag, apotek m.m. påbörjats på Oslovägen.

Tyvärr fick vi besked att operativ verksamhet på sjukhuset flyttas till Uddevalla.
Lokalt har vi politiker fört fram åsikten att det människor behöver ofta ska finnas nära och den sjukvård som behövs sällan får vi vara beredda att åka till.
Samverkan kommun-landsting har tidigare varit ett projekt (kallat ambulansprojektet). Det har fungerat så bra att det från och med 1 januari 2012 kommer att permanentas i den ordinarie verksamheten och ska spridas till andra platser i regionen.

En fråga som jag ibland funderar över är framtiden för den vårdcentral som idag finns på sjukhuset. Idag är drygt 60 procent listade på Bohuslinden och knappt 40 procent på vårdcentralen på lasarettet. Om underlaget blir för lågt tror jag att vårdcentralen på sjukhuset kommer att stängas. Vad det visar är att människor i Strömstad tycker att det går lika bra att få sin sjukvård på Abbahuset som på sjukhuset eftersom de valt det. Patienterna anser väl att Bohuslinden är en bra vårdcentral helt enkelt.
Valfriheten innebär att det är vi människor som väljer. Att välja innebär också att man väljer bort något annat.

Det tråkigaste beskedet på många år kom i början av december när Assa Abloy helt överraskande kom med beskedet att Crawfordfabriken i Strömstad läggs ner och verksamheten ska flyttas till Kina. En fabrik som funnits i Strömstad i många år och idag går med vinst. Tydligen var det inte tillräckligt. Tankarna går givetvis till alla de cirka 60 människorna som kommer att bli utan jobb. I Strömstad har vi varit förskonade från nedläggningar även om kommuner i vår närhet varit drabbade. Detta är en stark påminnelse om att vi påverkas av det som sker i den globala ekonomin.
Kommunen kommer att följa utvecklingen av de förhandlingar som ska ske mellan parterna med stort intresse.

Kommunen
Canning är ett stort projekt och vi har valt att anlita en extern projektledare, Thomas Karlsson. Projektet består av många delar. En av dom är att upprätta
en detaljplan. Till första delen av detaljplanerbetet har vi upphandlat en landskapsarkitekt som med sina erfarenheter har bidragit med diskussionsunderlag.

Canningområdet engagerar många och många vill vara med och ha åsikter. Vi ser fram emot att få till oss goda ideér och ha bra diskussioner vid det samråd som vi räknar med kommer att genomföras under tidig vår. Jag är övertygad om att strömstadsborna nu vill se att något äntligen händer och sker något med Canningområdet och att det inte bara pratas.

Det har varit mycket diskussioner om järnvägsbygget mellan Skee och Strömstad.
Mycket förändrades från budgetkalkylerna om bron över Ringvägen. Det ledde till att kommunen och regionen avstod brobygget.
Förändringarna som nu blir är att vi försöker få gång- och cykelbanor mellan Holkedalen och Drivnäs vilket inte var med i den ursprungliga planen. Dessutom kommer en gång- och cykelväg att byggas vid backen utmed Ringvägen. Bron vid Myren har nu också äntligen fått en lösning och kommer att börja byggas snarast.

Kommunbudgeten är klar. Vi har tidigare sagt att vår ambition är att sänka skatten när utrymme ges. Vi i majoriteten såg inte att ett sådant utrymme fanns inför budget 2012. Prognoserna säger att Strömstad får 4,8 milj. mindre 2012 och 7,8 milj, mindre 2013 i stadsbidrag.
Strömstad är en kommun i tillväxt och det kostar mycket att växa till exempel 3 nya förskoleavdelningar vilket är bra. Det är fortsatt barn i kö. Detta är en tydlig prioritering som majoriteten gör. Vi tar ett socialt ansvar före skattesänkning i kommunen. Kostnaderna ökar också inom omsorgen med stora belopp. Vi märker liksom andra kommuner tydligt att staten flyttar ut kostnader på kommunerna vilket givetvis försvårar vår situation. Inför 2012 kommer 63 kommuner i Sverige att höja skatten.
Vi kommer att passera 12 000 invånare inom en snar framtid vilket är positivt. Det finns en framtidstro i vår kommun.

Belysningen vid övre bron och vattenfallet vid Roddklubben är något vi velat göra i några år. Nu är det på plats och positiva kommentarer har inkommit. Ambitionen är att successivt fortsätta med olika objekt. Förslag saknas inte.

Vi tar mycket för givet i vår vardag och just därför vill jag nu till julen uppmärksamma alla de kommunalanställda som utför olika saker som vi tar för givet skall fungera i samhället. Några exempel: 
Tack till hemtjänsten och som tar sig fram till människor som behöver hjälp i ur och skur.
Tack till räddningstjänsten för att ni är på rätt plats vid olyckor och bränder.
Tack till renhållningen för att sophanteringen och annat fungerar bra.
Tack till fritidshems, förskole- och skolpersonal samt till alla andra kommunanställda för er insats.

Jag kan göra denna listan hur lång som helst.
Vill fästa uppmärksamheten på att mycket fungerar bra men att vi oftast pratar om det som inte är bra. Tror vi skulle må bättre som människor om vi värdesätter det som också är bra och faktiskt berättar det för dem det berör.
Ta bara "Fria ord" i tidningen. Det skulle kunna vara ett forum där man delar med sig av idéer och beröm till andra men tyvärr har det mest blivit ett missnöjesforum tycker jag. Det är du och jag som insändare som bestämmer hur vi vill ha det.
Kanske skulle vi ha en negativ och en positiv spalt i Strömstadstidningen?

Jag vill även rikta ett tack till politikerna som till största delen på sin fritid lägger ner ett stort engagemang för att fatta så goda beslut som möjligt för strömstadsborna.
Ett problem i Sverige är faktiskt alla avhopp från just fritidspolitiker.
Vad tror du som medborgare att det kan det bero på?

God Jul & Gott Nytt År
önskar

Ronnie Brorsson
kommunalråd
Sidan uppdaterades senast: 2011-12-27 08:02