Ronnie Brorsson har ordet -nr 1 2013

Ronnie Brorsson

Sjukhuset/sjukvård

Efter alla insändare och övrigt skrivande om vårt sjukhus vill jag tydliggöra några saker och min syn på denna komplicerade fråga.

Gällande sjukhuset är det riktigt att socialdemokraterna samt flera partier i kommunen önskar köpa sjukhuset.

Under en längre period har jag jobbat med denna fråga. De svar jag får är dock ganska negativa gällande köp. Regionen har i dags-läget andra svåra sjukvårdsfrågor som står högre upp på dagordningen än denna försäljning. Det är ju så att för att någon vill köpa. så är det inte samma som att någon vill sälja. I kommunen har vi haft företag som vill köpa skolor, äldreboende av oss. Vi har inte velat sälja vilket jag tror många medborgare tycker är riktigt. Det finns givetvis samma inom regionen, vissa vill helt enkelt inte sälja sjukhuset vilket kanske vissa också tycker är bra. Det kanske inte är möjligt att köpa sjukhuset just nu men jag kommer dock fortsätta arbeta för ett framtida köp. Om det överhuvudtaget skall vara möjligt så krävs tålamod och arbetsro i frågan. Att regelbundet återrapportera i tidningen om läget förstör och omöjliggör alltihop. Hoppas detta respekteras.

Det diskusteras mera om huset (sjukhuset) än om innehållet (sjukvården) tycker jag ibland.

Personligen stödjer jag den tanke på upphandling som nu lanseras. Många blandar ihop privatisering med finansiering. För mig är det viktigt att vi finansierar sjukvården solidariskt över skattsedeln. Det har varit svårt att få läkare till sjukhuset en längre tid. Det blir ofta bemanningsläkare vilket innebär att människor då träffar olika läkare ofta. Ett bra exempel är däremot den privata ögonläkare som upphandlats på ett antal besök och som finansieras över skattsedeln. De signaler som vi får där är att människor är mycket nöjda. Min uppfattning är att det är finansieringen som är det väsentliga. Vi skall gemensamt betala för vården via skatten. Den vård som vi behöver ofta och är enkelt skall utföras ”nära” där vi bor.

Med tanke på hur det varit så stödjer jag att man kommer att upphandla vård på Strömstad sjukhus om det nu blir så. Om saker inte fungerar måste vi finna andra lösningar än det traditionella ibland.

NU-sjukvården får ju gärna vara med och lägga anbud. Men då måste man också se till att få läkare att åka till Strömstad.

Vi kan inte ha samma lösningar i stad och på land. För att kunna få en god vård på landsbygden (vilket Strömstad är i detta sammanhang) krävs andra lösningar än de traditionella. Det har aldrig producerats så mycket sjukvård i Sverige som nu men behovet har aldrig varit så stort vilket man kan undra över ibland då svensken ju är en av de friskaste i världen enligt statistiken.

Min prioritering är:

  • Vård nära där vi bor för enklare vård som skall utföras ofta.
  • Gemensam finansiering över skattsedeln,
  • Det viktiga är inte vem arbetsgivaren är till den som ser dig i ögonen, halsen eller öronen. Det viktiga är att våra medborgare inte behöver resa för enklare vård.

En hel arbetsdag kan behövas för ett sjukbesök på annan ort vilket inte ens samhällsekonomiskt kan vara rätt.

Det händer fortsatt mycket i vår kommun

Vill önska ICA Kvantum välkommen till Strömstad. De har ju tidigare varit etablerade här även om det var några år sedan. Ytterligare 50 arbetstillfällen i kommunen vilket är mycket bra.

Barnomsorg och förskola

Förskolan är ju en ständigt aktuell fråga. I mars öppnade vi en nya avdelning på Nordby så det numera finns två avdelningar där. Ytterligare två nya avdelningar kommer att byggas på Tången vilket innebär att det blir sex avdelningar där. I april har vi nu tagit beslut om fyra nya avdelningar vid Mellbydalen. Alltså totalt sju nya avdelningar. Totalt har det då byggts 12 avdelningar och investerats cirka 35 Mkr i nya förskolor sedan 2011. Utöver dessa investeringen behövs drygt 35 heltidstjänster.

Även om det är högt tryck så är vår tydliga ambition är att lösa barnomsorgssituationen. Både byggnation och en översyn av beläggningen kommer att behövas. Vår befolkning växer näst snabbast i landet procentuellt sett. Endast en Stockholmskommun har högre ökning.

Bowls i Surbrunnssalongen

Bowlsaktiviteter har nu flyttat till Surbrunnssalongen. Hoppas och tror att det blir bra och bra att lokalen används då det inte varit så mycket verksamhet där på senare år. Välkommen och lycka till önskas Överby IF som är föreningen som bedriver bowls.

Ytterliggare träningsmöjligheter

Dessutom kommer starka önskemål om ytterligare träningsmöjligheter från föreningarna för att de skall klara av att ta emot fler ungdomar. Efter barnomsorgen är det en prioritering som politiken verkar kunna enas kring.

Sidan uppdaterades senast: 2013-11-14 15:20