Ronnie Brorsson har ordet - nr 4 2012

Ronnie Brorsson

Det händer fortsatt mycket i vår kommun
Det var en fantastisk trevlig invigning av nya vägen mellan Skee och Strömstad. Mycket folk kom och deltog på invigningen. Många promenerade, åkte rullskidor, inlines eller löpte till Skee. På Vettevi var det mycket folk och hela arrangemanget blev som vi hade hoppats på. Trevligt att anordna saker när människorna ställer upp. Det verkade som folk var glada och nöjda vilket är jätteroligt. Nu när vägen har öppnat kommer även andra möjligheter att öppna sig. Vi kommer att se nya möjligheter eftersom tiden går.

Invigning av järnvägen Skee Strömstad
Söndag den 9 december är det invigning av nya järnvägen som vi väntat på länge. Västtrafiks tidtabeller styr det. Hoppas det blir en lika trevlig dag som väginvigningen Skee-Strömstad.

Stor betydelse för Strömstad
Att ha en järnväg som går in i centrala Strömstads kommer att ha stor betydelse för Strömstads utveckling i all framtid. Jag är väl medveten om att andra kan ha en annan uppfattning i denna fråga men min övertygelse är att det är helt rätt att få in tåget till centrum.

Invigning av Naturum på Koster
Naturum på Koster kommer att invigas den 15 december. Äntligen, är väl ordet då hela processen kring Naturum startade 2007-2008 tror jag. Det kommer att betyda mycket och blir väldigt fint och annorlunda. Helt klart en attraktion att besöka i framtiden.

Beslut för fler förskoleavdelningar
Vi har beslutat att starta ytterligare en förskoleavdelning. Beslut har tagits att starta den avdelningen på Nordby och två ytterligare på Tången. Dessutom har vi beslutat att inhämta anbud på fyra avdelningar vid Mellbyområdet.

Bowlsklubben har nu flyttat till Surbrunnssalongen
Hoppas och tror att det blir bra och bra att lokalen används då det inte varit så mycket verksamhet där på senare år.

Skee
Under november kommer rivning att påbörjas av gamla lägenheter i Skee.
Det gamla Cafeét har nu rivits.

Tomter på Bastekärr
Under hösten/vintern kommer kommunen undersöka intresset för tomterna på Bastekärr. Det finns ett antal företag som anmält intresse och nu är det dags att se hur allvarligt intresset är. Vi går in i ett skarpare läge när tomterna skall fördelas. Förmodar att de företag som har för avsikt att snabbt bygga på Bastekärr också ligger bra vid tomtfördelningen.

Skee station
Vi har varit i kontakt med Trafikverket angående Skee station och möjligheten att göra något åt den situation som råder där. Nu har kommunen erhållit svar och det ser ljusare ut och vi hoppas på att något positivt händer där nästa år.

Budget 2013
Budget för 2013 är nu antagen och som ni säkert förstår så är det mycket som ska beaktas. Förskolor och omsorg blir de största frågorna att hantera. Barn och utbildning och Omsorgen hanterar cirka 80 procent av kommunens pengar och är givetvis de stora områdena. Dock ska det fungera med vägar, vatten och avlopp, sopor, bygglov, administration samt många andra saker också.

Investeringar
Vad det gäller investeringar utöver förskolor så är det hamninvesteringar som blir de stora posterna. Under 2012 byggde vi bryggor i norra hamnen för att flytta passagerarbåtarna. En fortsättning av den hamnutvecklingsplanen följer 2013. Brygga vid Myrens hamn är aktuellt då kustbevakningen ska flyttas dit är det tänkt. Det är viktigt att vi har kvar kustbevakningen i Strömstad och vi ska försöka att skapa förutsättningar för det.

Ny IT-plattform
Kommunen står också inför ett plattformsbyte inom IT vilket kräver stora resurser men är nödvändigt.

Ny hall för föreninglivet?
Utöver detta har vi ambitioner på en hall för att förbättra möjligheterna för föreningslivet.

Dock måste i nuläget förskolor och omsorg prioriteras först. Vi ska dock försöka klara att även det men det blir inte möjligt under 2013.

Vad gäller hallen tror jag det är ett måste att bygga tillsammans med andra. Vid vet att tennisklubben funderar på vill bygga egen anläggning. Vi bör pratas vid och se vad vi kan göra tillsammans.

Effektivare och göra omprioriteringar
Det krävs att kommunen i framtiden har goda resultat för att klara av alla dessa investeringar. Det innebär att vi måste bli effektivare med det vi redan utför idag, vara beredd på att göra omprioriteringar samt klara att tillföra mera pengar.

Utveckla kommunen
Just nu behövs de pengarna och mera till att utveckla kommunen. Dessutom vet vi att det alltid uppstår oförutsedda händelser varje år. Vi ska ha en handlingskraft att hantera även dessa situationer.

Sidan uppdaterades senast: 2013-11-14 15:20