Ronnie Brorsson har ordet-nr 2 2012

Det händer i vår kommun

ICA vid Prästängen
ICA kommer att etablera sig vid infarten till Prästängen och byggnation pågår för fullt. Trevligt att det blir verksamhet och en ny byggnad då den gamla fabriksbyggnaden hade en del övrigt att önska. Ytterligare en infart som kommer att fräschas upp. Öppning planeras i november 2012 och cirka 40 nya arbetstillfällen kommer att skapas.

Bastekärr
Äntligen! Till hösten beräknas den kommunala tomtförsäljningen starta på Bastekärrsområdet i Skee.
Spadtag har redan tagit på Statoil i Skee. Det är en 24 timmars servicestation vilket är jättebra. Öppning sker förhoppningsvis i samband med öppningen av E6:an.

Kommunen har efterfrågan på de kommunala tomterna vid Bastekärr och företagsetableringar lär komma till detta nya område under 2012-2013.

E6-invigning i Strömstad och Tanum
Invigning av nya E6:an förbi Skee sker den 15 juni. Det blir en mindre invigning i Skee och sedan går färden vidare mot Tanums kommun för invigningen av sträckan
Knäm-Lugnet. En efterlängtad dag för alla oss nordbohuslänningar som väntat i åratal på en motorväg.

Skee-Strömstad
I september beräknas vägen Skee-Strömstad vara klar och då hoppas jag vi kan få till en trevlig dag med något evenemang. Vi halverar avståndet mellan Skee och Strömstad fysiskt. Det är viktigt att vi också mentalt klarar att halvera avståndet då det inbjuder till nya möjligheter och ett nytt tänk i olika frågor.

Oslovägen
Före sommaren kommer också nya verksamheter vid Oslovägen att öppnas. Trevligt att det satsas på att klä huset med träpanel vilket ger ett bra intryck.
Även nya trafiklösningar i området vid gymnasiet är också klar innan sommaren. Det blir ett snyggt och bra tillskott för en förbättrad logistik.

Nya bryggor i norra hamnen
Nya bryggor vid torget är klara och passagerartrafiken kommer att flyttas till norra hamnen i sommar.

Utbyggnad av barnomsorgsavdelningar
Vi planerar även för ytterligare utbyggnad av barnsomsorgsavdelningar inför 2013.

Budgetarbete 2013
Kommunen går snart in i ett nytt budgetarbete för 2013 och som ni förstår av texten ovan så är det mycket som ska beaktas i både planering och budgetarbetet även om kommunen inte finansierar allt. God framförhållning krävs och det är inte alltid lätt att hinna med allt då det är hög takt i vår kommun vilket också är positivt.

Det kostar att växa och jag tror att strömstadsborna vill att kommunen har handlingskraft att lösa saker som till exempel barnomsorg och andra saker när situationer uppstår.
En skattediskussion lär säkert uppstå i budgetdiskussionerna till hösten.
Det är ett politiskt vägval kommunens partier får göra.

En trevlig sommar önskar

Ronnie Brorsson
kommunalråd
Sidan uppdaterades senast: 2012-06-13 14:47