Ronnie Brorsson har ordet - nr 3 2013

Det händer fortsatt mycket i vår kommun

Näringsliv

Småföretagens viktighet bör uppmärksammas. Småföretag mellan 10-49 anställda står för
46 % av kommunens skatteintäkter. Det är procentuellt högst i Sverige. Bra ur flera skäl såklart. Siffrorna visar också att Strömstad är ett ganska bra ställe att bedriva företag på

De rapporter vi får in från besöksnäringen visar att det inte bara varit bra väder utan också bra affärsmässigt för många företagare.

Tyvärr kommer Skee skofabrik att läggas ned i vår kommun. Fabriken har funnits i drygt 70 år och har ca 35 anställda. Mycket tråkigt.

Kommunens sommarträff med företagare har vi fått positiv respons på. Nästa år räknar vi med att företagen är med och är delaktiga i programutformningen och finansieringen.

Aktivitetshall

Det finns som bekant starka önskemål om ytterligare möjligheter om träningsmöjligheter för föreningarna för att de skall klara att ta emot ungdomar i föreningarna. Förstudie pågår och önskelistan är stor. Större än vad som kommer att vara möjligt. Inriktningen är fortsatt att kulturen skall utvecklas inom Strömstads Gymnasium som man alltid velat utveckla till ett kulturhus. I första hand är det då naturligt att det är gymnasiets lokaler som skall användas till detta. I nuläget kommer i första hand behovet av ytterligare träningstider för idrottsföreningarna att vara det primära om vi lyckas få till en hall.

Hoppas vi kan ta ett inriktningsbeslut om att bygga för att sedan arbeta med finansieringslösningarna. När finansieringen finns på plats bör ett beslut om byggande kunna tas. Det är svårt att sätta en exakt tidsplan men ambitionerna är höga från såväl föreningarna, företagarna och de politiska partierna.

Budget 2014

Budget är det som är mest aktuellt just nu. Politiken har beslutat att årliga effektiviseringar på 1% skall göras. Vad som är viktigt är att man också får behålla de pengarna. Det handlar alltså till stor del om att omfördela 1% av de idag befintliga resurserna.

Detta uppfattas olika har jag märkt. Informationen når tydligen inte alltid fram till alla och många tror att det handlar om neddragningar och besparingar vilket det inte behöver göra.

Vi tror att det alltid går att göra annorlunda med 1 % av de befintliga resurserna.

Saker behöver med jämna mellanrum omprövas. Kan vi göra annorlunda? Görs samma sak på flera ställen? Skall vi fortsätta med det vi gör idag? På samma sätt? Vad det nu kan vara?

De stora frågorna 2014 är att klara finansieringen av de nya förskolorna på Tången, Mellbydalen samt omsorgens behov. Det handlar om att antal ytterligare tjänster inom förskolan och inom omsorgen. Givetvis finns det många andra behov och önskningar från förvaltningarna utöver detta. Vi skall försöka finna lösningar som innebär att Strömstad även under 2014 skall ha en ekonomi i balans och en god samhällsservice. Våra pensionsavsättningar är ytterligare en fråga som ständigt är aktuell.

Verksamheterna erhåller under 2014 ca 35 miljoner ytterligare varav
ca 13-14 miljoner är löneökningar.

Det pratas mycket om besparingar men man bör veta att ingen erhåller mindre pengar än tidigare vilket kan vara lätt att tro när man följer debatten. Däremot erhåller våra nämnder sällan lika mycket som det yrkas på. Behovet och ambitionerna är alltid högre än resurserna.

Kommunen

På bostadssidan har det varit inflyttning i de 16 första lägenheterna i Skee. I februari 2014 är de resterande 24 lägenheterna klara.

Förskolan är ju en ständigt aktuell fråga. Två nya avdelningar vid Tången har nu öppnats den 1 okt.

Ny rondell håller på att byggas vid Hällestrandskrysset och kommer att betyda mycket för det nya bostadsområdet vid Mellbydalen. Området kommer att utvecklas mycket under de kommande åren. Hoppas snart komma med ytterligare information om det.

Fördjupad Översiktsplan (FÖP) södra skärgården har nu antagits av kommnfullmäktige Detsamma gäller översiktsplanen för hela kommunen.

Vår kommunchef Niels Bredberg har valt att avsluta sin anställning i Strömstad. Vill önska Niels lycka till i sitt nya arbete i Herrjunga kommun och samtidigt tacka för hans arbete i vår kommun. Niels jobbar kvar till i början av december och avtackning kommer att ske i samband med det.

Övrigt

Var på PRO:s 70 års jubileum nyligen. Det var ett mycket trevligt evenemang. Mycket bra ordnat, bra musik, gemytlig stämning och god mat. Så klart fick man sig en släng av Ulf Karlé men det hör liksom till.

Sidan uppdaterades senast: 2013-11-14 15:18