Första majtal - Marie Rask

Berättelsen:

Runt ett köksbord har fjorton smeder från en av smedjorna i staden samlats.

 • Våra löner är för låga.

 • De få ören jag får räcker knappt till mat för barnen.

 • Barna hinner vi inte träffa ändå, vi jobbar ju jämt.

 • Vi måste få bättre betalt!

 • Och ledigt åtminstone en dag i veckan,

Runt bordet lovar smederna varandra att ingen ska arbeta för lägre lön än 22 öre timmen, och att ingen ska arbeta på söndagar, vad arbetsgivaren än kommer att hota och fresta med.

Runt köksbordet bildar de just då sin första fackförening. De förstår att de måste spara pengar för att stå starka om de ska kunna tvinga arbetsgivaren att gå med på sina krav. De bestämmer att avgiften ska vara en krona i veckan. Alla lägger 25 öre var i en tom kakburk. Burken är deras första strejkkassa.


En av de fjorton smederna är arbetslös.

 • Om jag kräver 22 öre i timmen får jag inget jobb i den här stan i alla fall. Ni måste sänka ert lönekrav, annars får mina ungar svälta hemma.

Då ställer en sin tomma kaffekopp mitt på bordet. I den lägger alla en femtioöring. Det räcker till det nödvändigaste under en vecka för den som är utan arbete. Den urdruckna koppen är smedernas första arbetslöshetskassa. Nu är de överens. Det tar ett papper skriver sina två krav, 22 öre i timmen och lediga söndagar. Nästa dag går alla till arbetsgivaren och kräver att han ska skriva under deras villkor.

Arbetsgivaren går med på att betala 20 öre i timmen och ledig söndag. Smederna och arbetsgivaren skriver under papperet med villkoren. De har genomfört sin första förhandling och pappret är deras första avtal.

 • Detta hände för cirka 100 år sen och nu undrar ni varför jag berättar det idag

   

Jo, för vi måste komma ihåg att det fortfarande är lika viktigt att hålla ihop för att vi skall ha bra villkor på vår arbetsplats.

När denna historia utspelade sig fanns ingen trygghet på arbetsplatserna, arbetsmiljölagen fanns inte för de anställda så att de kunde arbeta under trygga förhållanden till exempel. Men tillsammans har arbetstagare förhandlat fram lagar med arbetsgivare under flera årtionden som har stärkt arbetsvillkoren.

Vi har byggt upp ett samhälle med:

 • trygga anställningar

 • Rätt till semester

 • Föräldraledighet

 • Sjukförsäkringar

Idag har vi rätten att vara lediga minst fem veckor på sommaren för att tillbringa tid med vänner och familj, något som inte är alltid har varit en självklarhet utan som har kommit genom många års kämpande tillsammans. Det är viktigt att inte ta dessa rättigheter för givet och tro att de alltid kommer finnas.

När jag är ute på arbetsplatser och träffar personer som undrar varför de skall vara med i facket och vad dem betalar för brukar jag säga:

 • Du har ett rum som du kan byta om i.

 • Du kan låsa in dina värdesaker.

 • Det finns toalett och personalrum där du kan vara på din rast.

 • Du har säkerhet på arbetsplatsen.

 • Du har ergonomi på arbetsplatsen, då till exempel att kassaapparaten har rätt höjd så att du inte får ont i ryggen.

Detta är inget som arbetsgivaren har frivilligt erbjudit sig utan har skett genom många års förhandlingar. Exempelvis så hade de flesta arbetsgivare hellre sett att personalutrymmen hade gått till säljyta.

 • Den lön som du får varje minut när du arbetar har någon förhandlat fram åt dig, och det är facket.

Detta är något, som få av de jag möter har tänkt på eftersom det är rättigheter, som de ser på standard på en arbetsplats.

På den tiden som facket stred som mest för att existera, stod folk på rad för att kunna få ett jobb för dagen. Då pekade arbetsgivarna på de som skulle få jobbet idag, och hade man otur fick man inget jobb den dagen och därmed stod man utan pengar, och kanske inte kunde ge sina barn mat.

Nu, nästan 100 år senare lever många på liknande sätt, fast de står inte ute och blir pekade på utan stirrar på en telefon och väntar på en signal.

Många av våra kedjor till exempel HM använder sig av så kallade ring eller smskedjor där de måste svara på några sekunder för att få dagens jobb. Tänk vilken liv, du kan inte planera din vardag. Du har ingen aning om du skall jobba nästa dag. Du kan inte ha någon semester, för få då är det någon annan som får ditt jobb. Du har inget eget liv, utan ditt liv finns i arbetsgivarens händer. Vanligt är också att du endast får ett par timmar för att täcka upp den värsta ruschen. Timmar som du inte kan försörja dig eller din familj på.

Hur blir det då för den fasta personalen?

Jo de får ännu högre krav på att de skall hålla skeppet flytande, trots att de ofta är deltidspersonal med redan höga krav från ledningen. Det handlar om krav som omskyltning, säljkrav vilket skall göras oavsett hur lite tid som finns.

I en sådan arbetsmiljö kommer ofta den trygghet som man kämpade för, för 100 år att inte prioriteras . Man struntar i övertidsersättning, ergonomi, MBL eller Arbetsmiljölagen. De som står på inringningslistan är rädda för att förlora de timmar man har och vågar absolut inte klaga, ställa krav eller ifrågasätta.

Trygga anställningar är en hjärtefråga för mig:

 • Jag vill att alla skall kunna leva på sin lön.

 • Jag vill att alla skall vara friska, så att man har en levande fritid. Där man inte är totalt slut när man är ledig, för att arbetsplatsen har för lite personal.

 • Jag vill att alla skall ha rätt till heltid, där deltid är en möjlighet.

Med allt längre öppettider ökar ständigt antalet deltidsarbeten för att täcka upp styrkan under alla dygnets timmar.

 • Vem kan leva på en deltidslön för att försörja sin familj?

 • Vem har med en deltidslön råd att köpa en lägenhet och flytta hemifrån?

Ofta talas det om att deltidsarbeten är fler i kvinnodominerande yrken än vid mansdominerande yrken, men även denna trend spricker. Nu har Elgiganten som främst har män anställda börjat med deltidsanställningar.

Detta genererar till att folk får lägre lön, vilket leder till att de inte längre har råd att handla på samma sätt som innan. Och vad ger då detta för konsekvenser? Jo, att företagen får minskade intäkter och därmed kan tvingas säga upp personal och ekonomin riskerar att fallera. Vilket redan sker idag då stora kedjor som JC, Vero Moda eller MQ har varit nära och är nära att gå i konkurs.

Deltidsanställningarna är bara en av många konsekvenser av vad långa öppettider ger.

Verkligheten idag är att många jobbar kvällar, helger och röda dagar inom handels, som jag representerar genom att vara facklig representant. Detta har gjort att förskolan har tvingats hålla öppet på obekväma tider, som skapar stora kostnader för kommuner som hade istället kunna läggas på särskilt stöd till elever som behöver extrahjälp i skolan eller till de äldre på äldreboenden till exempel.

Det handlar också om, att det längre inte finns dagar där man kan vara ledig tillsammans och umgås. Föräldrar möts i dörren, och barn får inte lugna stunder med sina föräldrar utan livet blir hektiskt. Varje dag är som ett ekorrhjul. Familjer behöver umgås för att hålla ihop, utan tid tillsammans ökar risken att familjer splittras.

Idag, Första Maj, är en dag som alla skall ha rätt att få vara ledig för att:

 • Kunna utrycka sin tankar och åsikter.

 • Kunna umgås med nära och kära.

 • Det är en dag för alla oavsett religion eller politiska ståndpunkter.

   

Men så är det inte för alla. Det är viktigt att tillgång till vård alltid finns, för att samhället skall fungera. Handeln behöver inte vara tillgänglig dygnet runt och årets alla dagar. Första Maj borde alla affärer vara stängda!

Idag lever vi i ett Sverige som har stora förmåner, som ger trygghet genom vårt välfärdssystem. Men vi måste kämpa för det vi har och för att få det bättre!!

Vi skall tillsammans med arbetsgivare arbeta åt samma håll för trygghet och säkerhet för alla.

FACKET FINNS FÖR ATT GÖRA SKILLNAD Sidan uppdaterades senast: 2014-05-01 19:58