Medlemsmöte Framtidens Skola i Strömstad 11 maj

Medlemsmöte Framtidens Skola i Strömstad

 

Vi bjuder 11/5 klockan 18.00 in medlemmar till Mellegårdens skola i Näsinge.

Vi kommer under kväll få information om utmaningar vi står inför och grupparbete om FramtidensSkola i Strömstad.

Samåkning från parkeringen vid Taxi 17.30.Tankar inför grupparbetet: Skolan (lokaler, utemiljöer, kunskap),

Upptagningsområden, Mat (skola & älderomsorg).

Gäster och föreläsare Rolf Pettersson, (S) 2:e vice ordförande i BUN
Kent Hansson, BUF

Kvällens upplägg 
18.00 Start - Hälsar Välkomna
Rolf Pettersson har ordet och ni får en nulägesrapport
Kent Hansson berättar om skolskjutssystemet 
19.00 Indelning i grupper & Fika
20.00 Grupparbetet avslutasVi avslutar kvällen och tackar för visat intresse!

Socialdemokraterna i Strömstad

Sidan uppdaterades senast: 2015-12-23 10:22