Medlemsutbildningar Steg I och II

Under våren kommer två medlemsutbildningar, kombinerat steg I och II, att genomföras under ledning av partidistriktet i samarbete med ABF. Utbildningen riktar sig till främst till medlemmar från åren 2013-2015.
Utbildningen genomförs som internat på  lördag kl. 09.30 och avslutas kl. 16.00 på söndag
plats: Hola Folkhögskola, i Kramfors kommun. Övernattning går att ordna mot föranmälan. Program kommer skickas till anmälda deltagare senast en vecka innan kursstart.

Varje medlem behöver bara anmäla sig till en av helgerna, för att tillgodogöra sig hela medlemsutbildningens steg I och II

Datum:

14-15 mars      

Sista anmälningsdag: 25 februari till lizelott.ohlson@socialdemokraterna.se

 2-3 maj                                             

Sista anmälningsdag: 15 april till lizelott.ohlson@socialdemokraterna.se

Datum:

14-15 mars      

Sista anmälningsdag: 25 februari till lizelott.ohlson@socialdemokraterna.se

 

Sidan uppdaterades senast: 2013-07-26 10:33