Annelie Luthman får fråga om nyetableringar av friskolor

2013-04-30

Idag lämnar João Pinheiro, gruppledare för Socialdemokraterna i Barn- och utbildningsnämnden, in en interpellation till Annelie Luthman där hon pressas till att svara på om det finns något tak på hur många skolplatser som kommunledningen kommer att tillåta.

Det var vid senaste nämndsamanträdet den som den borgerliga koalitionen i Barn- och Utbildningsnämndens arbetsutskott beslutade att tillstyrka att fria gymnasieskolor ska så utöka sina verksamheter i Sundsvalls Kommun. Detta trots att det redan då fanns dubbelt så många utbildningsplatser som elever i Sundsvall. Beslutet togs trots att både oppositionen, tjänstemännen och de fackliga organisationerna i Sundsvall var kritiska till förslaget. 

-          Vi lägger redan alldeles för mycket pengar på lokalkostnader som skulle kunna gå direkt till eleverna och lärarna istället. Det finns en privatiseringshets från kommunledningen som varken är bra för de friskolor eller kommunala skolor som redan finns. Vi kan räkna med att se fler nedlagda skolor framöver om kommunledningen forsätter på samma sätt, säger Joao Pinheiro.

I motionen ifrågasätter även João Pinheiro lämpligheten i att tillåta att en privat skola öppnas i Svartvik när samma kommunledning beslutat att lägga samma skola på grund av ekonomiska skäl.

-          När skolan drivs i kommunal form är den för dyr, men om samma skola ska drivas i privat form med samma förutsättningar är det plötsligt inte något problem längre. Det är inte trovärdigt och visar på den privatiseringshets som kommunledningen har, säger Joao  Pinheiro.

Interpellationen beräknas tas upp på kommunfullmäktige i maj.

 

 

Kontaktperson

João Pinheiro, 070-680 52 72

Sidan uppdaterades senast: 2013-07-18 15:17