Det behövs ett helhetgrepp om Gärdeområdet

På dagens stadsbyggnadsnämndsmöte kommer Socialdemokraterna yrka på att kommunen gör en detaljplan för Gärdeområdet innan nämnden tar beslut om bygglov för bussdepån. Anledningen är att Sundsvallsbornas intresse för Gärdet är så stort att det behövs en plan för området och en möjlighet för Sundsvallsborna att tycka till om planen.

-       Vi måste svara på vad vi vill med Gärdet. Vill vi ha ett industriområde eller ett idrotts- och friluftsområde? Genom en detaljplan kommer kommunen att tvingas tänka på helheten och Sundsvallborna får en större chans att säga sitt om hur de tycker att området ska utvecklas, säger Leif Nilsson, gruppledare för Socialdemokraterna i Stadsbyggnadsnämnden.

I Sundsvall finns idag detaljplaner i alla våra tätorter och i vissa fritidsområden. 

 

Kontakpersoner:

Leif Nilsson

070-696 42 06

Sidan uppdaterades senast: 2013-09-25 10:57