Fel att spara på dem med störst behov

2013-På dagens socialnämndsmöte kommer nämnden att ta ställning till ett sparförslag på 15 miljoner. Förslaget innehåller bland annat att lägga ned ”Slink Inn”, att avveckla daglig verksamhet för dementa och minska stödet till projekt för att få in unga på arbetsmarknaden. Ett förslag som Socialdemokraterna idag kommer att yrka avslag på.

-       Sparförslaget innebär att de som redan har det svårast får betala för Socialtjänstens slarv med pengar. Därför kommer vi att yrka på avslag på förslaget i sin helhet

 

-       Dessutom ser vi inte att det här är några faktiska sparåtgärder eftersom flera av de här kostnaderna kommer att dyka upp någon annanstans istället. Exempelvis kommer den minskade satsningen på att få in unga på arbetsmarknaden att göra att fler tvingas till försörjningsstöd istället, , säger Lena Österlund, gruppledare i Socialnämnden.

Sidan uppdaterades senast: 2013-11-21 14:50