Flytta-hit-hjälp ska hjälpa företagen

Efter tre år av stillastående är det glädjande att vi under senare tid fått se två större etableringar i Sundsvall. Det innebär fler arbetstillfällen. För att öka chanserna att den nya trenden håller i sig vill vi Socialdemokrater erbjuda ett extra stöd till företag som vill etablera sig eller utöka sin verksamhet i Sundsvall. Därför föreslår Socialdemokraterna att det avsätts resurser till ett aktivt rekryteringsstöd genom flytta-hit hjälp.

Att rekrytera arbetskraft till Sundsvall är inte alltid enkelt. Många av jobben kan säkert tillsättas av arbetskraft som redan finns i Sundsvall, men ibland behöver företag hitta kompetensen från andra orter. Då finns ofta en hel familj att ta hänsyn till, både vad gäller medföljandes möjligheter till jobb som barnens skolgång och fritidsintressen samt boende. Det är varken rationellt eller varje enskilt företags uppgift att ta sig an detta i sin helhet.

 -         Jag får signaler om att stödet till människor som vill flytta hit inte är tillräckligt.  Ska Sundsvall växa och nå Socialdemokraternas mål om minst 130 000 invånare 2030 så krävs det ett mer aktivt arbete. Det är bara genom att erbjuda jobb i kombination med ett attraktivt Sundsvall som vi kan bli fler Sundsvallsbor, säger Peder Björk (S), oppositionsråd.

 

Därför kommer vi Socialdemokrater i samband med beslut om kompletteringsbudget i mars föreslå att Sundsvalls kommun ska erbjuda ett kommunalt rekryteringsstöd i form av flytta-hit-hjälp. Arbetet ska utformas i samråd med näringslivet i syfte att stödja företag och erbjuda praktisk hjälp vid rekrytering av personal så att vi blir mer framgångsrika.

 

Kontaktperson:

Peder Björk (S), oppositionsråd

070-190 12 91

Sidan uppdaterades senast: 2014-02-05 11:34