Förbättrad rekrytering av lärare till kommunens skolor

Skolan är en av samhällets viktigaste investeringar. Vi socialdemokrater vill se en ökad likvärdighet och bättre måluppfyllelse i kommunens skolor. Detta är bara möjligt med behöriga och kompetenta lärare. Därför vill vi hitta en modell där Sundsvalls kommun garanterar praktik eller i första hand jobb för alla lärarstudenter vid Mittuniversitetet

Läraren är den viktigsate personen för barns lärande. Genom engagemang och kunnande inspirerar lärare våra elever att kunna och vilja göra bättre.  Just därför är det oroande att Sveriges kommuner stor inför den stora utmaningen att det kommer vara brist på lärare inom 5-10 år. Idag är 540 lärare i Sundsvall 55 år eller äldre. Det motsvarar 30 % av de aktiva lärarna i kommunen. Samtidigt rankas Sundsvall lågt vad gäller andelen obehöriga lärare.

Vi socialdemokrater vill möta den kommande lärarbristen genom att försöka hitta ett system där studenter som utbildar sig till lärare vid Mittuniversitetet ska kunna garanteras jobb eller praktik inom kommunen. Bland de 540 lärare som pensioneras inom de kommande åren finns grundskolelärare, gymnasielärare, lärare i praktiska/ estetiska ämnen, speciallärare/- pedagoger, förskollärare och fritispedagoger.

-          Vi Socialdemokrater vill kunna erbjuda alla som utbildar sig inom utbildningssektorn på Mittuniversitet en direkt anställning eller praktik så fort de är färdiga med sina studier. Vi ser detta som ett sätt att förbättra våra möjligheter att möta personalbehovet samtidigt som vi kan ge Mittuniversitetet ett gott argument vid rekrytering av studenter, säger João Pinheiro (S), gruppledare Barn- och utbildningsnämnden.

 

Kontaktperson

João Pinheiro, gruppledare i barn- och utbildningsnämnden

Sidan uppdaterades senast: 2014-09-05 09:56