Fritidskontrakt för ett aktivare Sundsvall

Vi Socialdemokrater vill se ett aktivt Sundsvall som ger goda möjligheter för alla att ha en berikande fritid. Ett aktivt Sundsvall byggs av föreningslivet och därför behöver de såväl uppmuntran som ekonomisk stöttning av det offentliga. Det gör att vi de kommande åren vill öka stödet till föreningslivet i Sundsvall med totalt 11miljoner kronor per år.

-   Att alla mäniskor har möjlighet att ha en aktiv och givande fritid är mycket viktigt för oss Socialdemokrater. Den möjligheten ska inte avgöras hur stor plånbok man har eller var i kommunen man bor, säger Peder Björk.

Redan idag kan Sundsvall erbjuda bra rekreationsområden för en aktiv fritid. Det finns dock ett stort behov av att gör dem mer tillgängliga, såväl vad gäller kännedom om möjligheterna som den faktiskt fysiska tillgängligheten, inte minst för funktionshindrade. Idag ställs också allt högre krav på tillgänglighet i form av möjlighet till uppkoppling på nätet. 

 Läs fritidskontraktet här

 

Kontaktperson:

Peder Björk, 070-190 12 91

Sidan uppdaterades senast: 2014-08-28 15:44