Ge f.d. Matfors Folkets Hus en säker framtid

2014-04-04

F.d. Folkets Hus är en viktig mötesplats i Matfors. Trots detta är husets framtid osäker och det saknas idag en långsiktig plan. Därför lämnar vi Socialdemokrater idag ett tydligt besked: huset ska även i fortsättningen ägas av Sundsvalls kommun som ska ta huvudansvaret för driften.  På vilket sätt huset även i framtiden ska vara en mötesplats behöver utformas i dialog med föreningar, företag och kommunala verksamheter som är aktiva i Matfors.

Framtiden för f.d. Matfors Folkets Hus engagerar många. I november bjöd Matfors S-förening in till ett möte om husets framtid och cirka 60 personer kom. Alla på mötet var eniga om att huset är väldigt viktigt som möteplats.

-          Det finns många idéer och drömmar bland Matforsborna om hur vi kan vidareutveckla huset.  Därför har vi jobbat för att kommunen ska garantera att lokalen hålls öppen. Sedan behöver vi föra en dialog med Matforsborna om hur vi kan använda huset på bästa sätt, säger Jeannette Hedlund (S), Ordförande i Matfors S-förening.

-          F.d. Folkets Hus är ett nav i Matfors och en viktig möteplats. Trots det har det saknats en långsiktig lösning för huset.  Kommunledningen har hanterat frågan med armbågen. Vi Socialdemokrater tycker tvärtom att huset är så viktigt att vi vill att det även i fortsättningen ägs av kommunen som också är huvudansvarig för driften, säger Peder Björk (S), Oppositionsråd.

 

Fakta:

Tidigare i vinter föreslog Centerpartiet att kommunen ska sälja huset för en krona till föreningslivet i Matfors så att föreningslivet själva får stå för driften av fastigheten i framtiden.

 

Kontaktpersoner:

Jeanette Hedlund (S), Ordförande Matfors S-förening, 073-034 81 64

Peder Björk (S), Oppositionsråd, 070-190 12 91

Sidan uppdaterades senast: 2014-04-04 14:10