Motion om förändrade regler för LOV inom hemtjänsten

Idag tas Socialdemokraternas motion om förändrade regler för LOV inom hemtjänsten upp för beslut på kommunstyrelsens sammanträde. Förslaget innebär att de Sundsvallsbor som inte aktivt väljer utförare av hemtjänst får kommunen som utförare, istället för att som i nuläget lottas ut bland alla utförare.

-          ”Reglerna för LOV inom hemtjänsten som införts av den borgerliga kommunledningen riskerar leda till att kommunen som utförare försvinner helt. Särskilt som villkoren mellan kommunen och privata företag är ojämlik. Det är en risk som vi socialdemokrater inte är beredda att ta”, säger Lena Österlund (S), Gruppledare i socialnämnden.

-          ”Vi socialdemokrater anser att kommunalt utförd verksamhet alltid måste finnas för att sundsvallsbor ska garanteras välfärd som styrs av behov. Även då det är möjligt att välja mellan olika utförare”, säger Peder Björk, oppositionsråd (S).

 

Kontaktpersoner: 

Lena Österlund, Gruppledare i socialnämnden (S)

070-346 35 81

 

Peder Björk, Oppositionsråd (S)

070-190 12 91

Sidan uppdaterades senast: 2013-09-16 16:07