Motion om förändrade regler för LOV inom hemtjänsten

Idag tas Socialdemokraternas motion om förändrade regler för LOV inom hemtjänsten upp för beslut på Kommunfullmäktige. Förslaget innebär att de Sundsvallsbor som inte aktivt väljer utförare av hemtjänst får kommunen som utförare, istället för att som i nuläget fördelas ut bland alla utförare.

-  ”LOV ska vara en reform för att öka valfriheten för de som har behov av hemtjänst”, säger Lena Österlund (S), Gruppledare i socialnämnden.

 Socialdemokraterna anser att välfärden ska styras och utvecklas utifrån Sundsvallsbornas behov och det är Sundsvalls kommun som ytterst ska ta det ansvaret. Kommunen måste alltid ha en beredskap för att tillgodose behov som uppstår.

 

Kontaktperson:

 Lena Österlund, Gruppledare i socialnämnden (S)

070-346 35 81

Sidan uppdaterades senast: 2014-02-24 11:01