Nytt förslag från (S): Sundsvalls skolor ska erbjuda läxhjälp

2013-01-31

I december röstade regeringen igenom läxrut som innebär skatteavdrag för privatundervisning av gymnasieelever. Den nya lagen har fått massiv kritik, bland annat från Skolverket som varnar för ökade klyftor mellan barnen i skolan. Vi Socialdemokrater anser att alla elever har rätt till kunskap, inte bara de som råd att köpa sig det. Därför föreslår Socialdemokraterna i Sundsvall att alla kommunala skolor i Sundsvall ska erbjuda läxhjälp till de elever som behöver.

Debatten om läxhjälp har blossat upp i och med införandet av läxrut som innebär att de som inte har råd att anlita privat läxhjälp ska vara med och finansiera de som har råd. I tisdags berättade en föräldrar från Östersund i P4 Västernorrland om hur hon kände sig maktlös och rädd över sina barns framtid när de hamnade efter i skolan. Föräldern hade själv inte möjlighet att hjälpa barnen med läxorna i den uträckning de behövde och kritiserade att hon skulle tvingas köpa läxhjälp för att få hjälp.

-          Det är orimligt att föräldrar ska behöva betala extra för läxhjälp för att barnen ska klara skolan. Det borde ingå i skolans måluppfyllelse att alla barn får den hjälp de behöver. För oss är det en väldigt viktig ideologisk fråga om allas rätt till lika utveckling och kunskap, säger João Pinheiro.

Förslaget från Socialdemokraterna innebär att alla kommunala skolor i Sundsvall måste erbjuda läxhjälp till de elever som behöver i alla årskurser. Rent praktiskt går det inte att lägga ett liknande krav på de privata skolorna i Sundsvall. Men João är hoppfull inför att det finns ett stöd för kostnadsfri läxhjälp även bland de privata aktörerna.

-          Jag tror att det finns många privata aktörer som tycker att läxrut slår fel och som håller med om att skolan har ett viktigt kompensatoriskt uppdrag. Därför vill vi även uppmana de privata skolorna i staden att erbjuda läxhjälp till sina elever, säger João Pinheiro.

 

 

Kontakperson:

João Pinheiro, gruppledare Barn och utbildningsnämnden

070- 680 52 72

Sidan uppdaterades senast: 2013-07-18 15:30