Valfrihet för medborgare, inte för företag

                                                                                   

Styrelsen för Socialdemokraterna i Sundsvall föreslår nedanstående principer för välfärd med kvalité oavsett utförare för beslut vid Socialdemokraternas representantskapsmöte den 24 november.

 

Förslaget innebär att Socialdemokraterna ser möjligheter med andra utförare, vi vill ha tydligt fokus på kvalité och vill att det är politiken som ska ställa krav. Samma villkor ska gälla för all skattefinansierad verksamhet. Förslaget innebär också att (S) i Sundsvall säger nej till införande av utmanarrätt inom Sundsvalls kommun.

 

De krav som måste uppfyllas är;

 

  • Alla kommunens medborgare ska erbjudas möjligheten att välja utförare och innehåll i välfärden oavsett var man är geografiskt bosatt eller omfattningen av behov.
  • Personalen ska ha meddelarfrihet och meddelarskydd
  • Uppföljning av verksamheterna ska ske på ett systematiskt sätt och omfatta andra insatser än att bara hänvisa till medborgarnas aktiva val eller mätningar av nöjdhet.   
  • Heltid ska vara en rättighet och deltid ska vara en möjlighet för de anställda. Dessutom ska personalen ha kollektivavtal och krav ska ställas på systematisk och relevant kompetensutveckling
  •  Ickevalsalternativet inom ramen för LOV ska alltid vara kommunens verksamhet

 

”- Det måste vara medborgarnas valfrihet av innehåll som ska stå i centrum. Vi tycker det ska att alla kommunens äldre oavsett geografi ska ha rätt att välja, men vi tycker att det är upp till den enskilde om man vill göra ett val eller inte.”, säger Lena Österlund, gruppledare för Socialdemokraterna i Socialnämnden

 

”- Vi är för valfrihet, men vi måste se till att den valfrihet som erbjuds är till för medborgarna och inte för vårdföretagen. Det ska vara samma villkor för offentliga och privata utförare, och då ska även personalen hos privata ha rätt till meddelarskydd, kollektivavtal och heltid”. säger Roger Johansson, ordförande för Socialdemokraterna i Sundsvall

 

Sundsvalls Arbetarekommuns representantskap, Socialdemokraternas medlemsmöte, är den 24 november kl. 19.00 på Folkets Park i Sundsvall.

 

Kontaktpersoner

Roger Johansson, Ordförande Sundsvalls Arbetarekommun, 070-633 27 59

Lena Österlund, Gruppledare i Socialnämnden för (S), 070-346 35 81

Sidan uppdaterades senast: 2011-11-07 13:10