Pressmeddelande från Socialdemokraterna och Vänsterpartiet i Sundsvall

                                                                            

 

2012-08-29

 

 

Nedlagda röster kan bryta den politiska låsningen i Sundsvall

 

Den politiska låsningen i Sundsvall måste brytas nu. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet är därför beredda att avstå från att rösta om den borgerliga kommunledningen väljer att under hösten presentera en ny budget för kommunfullmäktige. Detta under förutsättning att den nya budgeten bland annat innebär stopp för privatiseringar av kommunal verksamhet, ett uttalat nej till nyetablering av friskolor under mandatperioden och genomförande av den jobbsatsning som finns i den socialdemokratiska mål- och resursplanen för 2013-14 (se bilaga för förslag i sin helhet).

 

Det är nu 72 dagar sedan kommunfullmäktige beslutade om en Mål- och resursplan för 2013-14. Den politiska låsning som uppkom därefter beror på att den borgerliga kommunledningen inte vill genomföra det som kommunfullmäktige har beslutat. Dessutom innebär nuvarande mandatfördelning i kommunfullmäktige att inget av de politiska blocken kan samla en majoritet av rösterna. Situationen är ohållbar och därför måste den politiska låsningen brytas upp. Varje ytterligare dag med politisk låsning är en förlorad dag för Sundsvall.

 

-          Vi väljer idag att komma med ett konstruktivt förslag för att bryta den politiska låsning som i längden är skadlig för Sundsvall. Vårt förslag om att på vissa villkor avstå från att rösta innebär att Sundsvall kan styras med en budget som kommunledningen står bakom, säger oppositionsrådet Peder Björk (S).  

 

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet konstaterar att det inte finns några möjligheter till samarbete med kommunledningen för ett genomförande av den Mål- och resursplan som beslutades av kommunfullmäktige den 18 juni. Detta efter noggranna analyser av situationen i sin helhet och av de förslag som kom från den borgerliga kommunledningen. Förutom fördelning av pengar innehåller en kommunal budget val av inriktning för de kommande åren. Inte minst när det gäller synen på privatiseringar av den kommunala verksamheten och utvecklingen av skolan står vi långt ifrån varandra.

 

        Den borgerliga kommunledningen har inget stöd av kommunfullmäktige för sin privatiseringshysteri. Trots det visar de ingen lyhördhet och väljer att genomföra privatiseringar trots den svåra politiska situationen i Sundsvall. Hur tror de att deras agerande stärker möjligheten till samarbete för att genomföra den budget som nu är beslutad?, säger partiföreträdare Kim G Ottosson (V). 

 

-          Våra krav på stopp för privatiseringar innebär en bekräftelse på det som väljarna visade i senaste valet då de borgerliga partierna tillsammans inte vann några fler mandat i kommunfullmäktige. Dessutom har en majoritet i kommunfullmäktige avvisat denna politik vid två tillfällen, säger oppositionsrådet Peder Björk (S).

 

Den borgerliga kommunledningen har inte accepterat att en majoritet av kommunfullmäktige röstade för en annan budget än sin egen. Därför har samtalen hittills endast fokuserat på påstådda svagheter i den redan beslutade budgeten. Det förslag till inflytande som presenterats av kommunledningen innehåller dessutom inga reella möjligheter till påverkan, men däremot ökade kostnader för politiska poster. Det kan inte Socialdemokraterna och Vänsterpartiet ställa sig bakom.

 

        Istället för att komma med konstruktiva lösningar på hur den beslutade budgeten ska genomföras har den borgerliga kommunledningen i huvudsak valt att använda de senaste 72 dagarna till att misskreditera den Mål- och resursplan som kommunfullmäktige beslutat om. Det skapar inte bra förutsättningar för samarbete, säger partiföreträdare Kim G Ottosson (V).

 

Förslaget har skickats till kommunledningen och Socialdemokraterna och Vänsterpartiet ser gärna att samtal om detta sker redan fredag 31 augusti.

 

 

 

Kontaktpersoner;

Peder Björk (S), Oppositionsråd

070-190 12 91

 

Kim G Ottosson (V), Partiföreträdare

070-191 61 95

Sidan uppdaterades senast: 2012-08-29 10:30