(S) begär debatt i fullmäktige om Socialnämnden

 2013-06-05

Idag lämnar Socialdemokraterna in en begäran till presidiet om att ha en debatt i kommunfullmäktige om socialtjänstens framtid så snart som det är möjligt. Socialdemokraterna anser att det behövs en debatt om politisk viljeinriktning för socialnämndens fortsatta arbete med anledning av den PWC-rapport som riktade skarp kritik mot bland annat den politiska styrningen av socialtjänsten.

-          Rapporten visade att det behövs en tydligare politisk styrning av socialtjänsten. Därför tycker vi att det är viktigt att alla partier får en möjlighet att tydliggöra vad man har för politiska ambitioner för socialtjänsten framöver, säger Lena Österlund, gruppledare i socialnämnden.   

 

 

 

Faktaruta PWC rapporten

Förtroende: Rapporten visar på bristande förtroende mellan förvaltningsledningen och socialnämnden (s.64, PWC rapporten)

 LOV: Organisationsförändringar, framförallt införandet av LOV, har enligt rapporten varit huvudfokus för ledningen för verksamheten vilket gjort att andra ledningsfrågor har fått stryka på foten. (s.63, PWC rapporten)

 Ekonomiska åtgärder: De ekonomiska åtgärder som gjordes under åren 2009 och 2010 har haft effekt på resultatet. De som gjordes 2011 och 2012 har däremot inte fått någon effekt (s.38, PWC rapporten.)

 

 Kontakperson:

Lena Österlund, gruppledare Socialnämnden

070-346 35 81

Sidan uppdaterades senast: 2013-07-18 14:58