Ska Gångviken betala priset för koalitionens privatiseringshysteri?

2013-05-30

Socialdemokraterna vänder sig kraftigt mot förslagen att lägga ned Gångvikens skola som ingår som en del i det sparförslag som presenterats för Barn- och utbildningsnämnden. Socialdemokraterna menar även att en nedläggning av Gångviken går helt i linje med koalitionens strategi att lägga ned kommunala skolor till förmån för privatskolor.

Det är en dryg månad sedan som koalitionen beslutade godkänna etablering av en ny skola i Svartvik. Samma skola som kommunen tidigare lagt ned. Detta trots den stora överetableringen av skolor i Sundsvall.

-          Vi tycker inte att eleverna i Gångviken ska få betala priset för att koalitionen vill ha fler friskolor. Koalitionens strategi att fortsätta att utöka antalet elevplatser har kritiserats från både tjänstemännen på kommunen och båda lärarfacken. Konsekvensen blir att flera  skolor  tvingas läggas ned. Det är en politisk strategi att lägga ned kommunala skolor till förmån för friskolor som vi inte ställer upp på, säger João Pinheiro, gruppledare i Barn- och utbildningsnämnden.

Bakgrunden till sparförslaget är att Barn- och Utbildningsnämnden släpat med ett underskott från 2012, samt att alla nämnder fått sparkrav för att hjälpa till och rädda socialnämndens ekonomi. Sparförslaget kommer nu att tas upp för beslut på Barn- och Utbildningsnämndens sammanträde i juni och därefter gå vidare till Kommunfullmäktige i September.

 

 

Kontaktperson

João Pinheiro, gruppledare Barn och utbildningsnämnden.

070-680 52 72

Sidan uppdaterades senast: 2013-07-18 15:15