Socialdemokraterna i Sundsvall besöker Umeå Kommun

2013-01-21

Idag, måndag, besöker … Umeå Kommun. Syftet är att få ta del av hur Umeå arbetar i flera viktiga frågor och stärka relationerna mellan kommunerna och regionen.  Den socialdemokratiska oppositionen ska även få ta del av Umeås prisbelönade arbete för att motverka barnfattigdom. En mycket aktuell fråga där Sundsvall har mycket kvar att lära.

-          Sundsvall och Umeå är två stora städer längs Norrlandskusten som står inför flera liknande utmaningar. Vi har mycket att vinna på att samarbeta över kommungränserna. Jag ser fram emot att möta Umeås kommunledning och diskutera vad vi gemensamt kan göra för att dra nytta av varandra, säger Peder Björk.

Under en dag med fullspäckat program kommer Socialdemokraterna bland annat att få ta del av Umeås arbete mot barnfattigdom. Något som Umeå har mottagit pris för att vara bäst i landet på.

-          Med anledning av den senaste tidens debatt känns det än mer angeläget att ta dessa frågor på allvar. Kalla det barnfattigdom eller vad du vill, men det ändrar inte det faktum att de som lever i ekonomisk utsatthet behöver samhällets stöd. Med dagens riskdagspolitik ökar tyvärr bara klyftorna i samhället och då kan kommunen fungera som en viktig motvikt, säger Lena Österlund, gruppledare i socialnämnden.   

Under besöket kommer oppositionen även att få ta del av arbetet med Kulturhuvudstaden 2014 och diskutera samarbetet över kommungränserna.

Deltar i besöket gör Peder Björk (oppositionsråd), Lena Österlund (gruppledare socialnämnden), João Pinheiro (gruppledare skolnämnden) och Roger Johansson (ordförande Socialdemokraterna Sundsvall).

 

 

Kontakperson:

Peder Björk, Oppositionsråd

070-190 12 91

Sidan uppdaterades senast: 2013-07-18 15:27