Stäng inte nattis

2013-05-31

Som en del i det sparförslag som presenterats för Barn och utbildningsnämnden föreslår man att lägga ned nattöppna dagis. Förslaget kritiseras hårt av Socialdemokraterna som menar att nattis är avgörande för att många Sundsvallsbor ska kunna jobba, och att stänga det skulle vara ett dråpslag i tider av redan hög arbetslöshet.

Nattöppna dagis finns till för att möjliggöra för föräldrar med obekväma arbetstider att jobba, och trycket är högt för att få en plats på ”nattis”.

-       För många är ”nattis” en förutsättning för att de ska kunna ha ett jobb på obekväm arbetstid. I tider av hög arbetslöshet i regionen är det bakvänt att man ska försvåra för Sundsvallsborna att jobba. Vi behöver fler i jobb i Sundsvall, inte färre. Då måste det också föras en politik som möjliggör för fler att komma i arbete, säger João Pinheiro, gruppledare i Barn och utbildningsnämnden.

Bakgrunden till sparförslaget är att Barn- och Utbildningsnämnden släpat med ett underskott från 2012, samt att alla nämnder fått sparkrav för att hjälpa till och rädda socialnämndens ekonomi. Sparförslaget kommer nu att tas upp för beslut på Barn- och Utbildningsnämndens sammanträde i juni och planeras därefter att gå vidare till kommunfullmäktige i September.

 

 

 

Kontakperson:

João Pinheiro, gruppledare Barn och utbildningsnämnden

070- 680 52 72

Sidan uppdaterades senast: 2013-07-18 15:07