Sundsvallskommun har för höga sjuktal!

Av den anledningen vill vi Socialdemokrater att det skall göras en genomgripande analys av läget. Det behöver också tas fram en åtgärdsplan för att minska sjukskrivningarna. I Sundsvalls kommun finns ett utskott som ska hantera personalfrågor, därför begär vi att det den 15 april tas upp ett ärende i denna viktiga fråga

-          Alla anställda behövs på jobbet, och det är slöseri med människor att inte grundligt ta reda på varför sjukskrivningarna ökar.  Om det visar sig att det är arbetsrelaterat så måste kommunen som arbetsgivare ta ett större ansvar så att man kan komma tillbaka till arbete, säger Lena Österlund.

-          Vi har fått vetskap om att det inom vissa verksamheter har svårigheter att kunna täcka upp behovet av personal, inte minst av den anledningen behöver kommunen ta fram en handlingsplan. Vi måste ta detta på största allvar menar Leif Nilsson

 

Kontaktpersoner

Lena Österlund 070 346 35 81

Leif Nilsson  070 696 42 06

Sidan uppdaterades senast: 2014-04-16 16:23