Tydlig prioritering av mer resurser till skolan

Kostnaderna i Sundsvalls skolor skenar. Därför har den borgerliga majoriteten i Barn- och utbildningsnämnden begärt 40 miljoner kronor i tillskott från Kommunfullmäktige. Vi Socialdemokrater kommer att bifalla detta. Men samtidigt ställer vi krav på hur de används: de ökade resurserna ska gå till undervisning och tidigare beslut i nämnden om besparingar på nödvändiga IT-investeringar ska upphävas.

Under de tre år som Koalitionen styrt har resultaten försämrats samtidigt som kostnaderna skenat iväg. Målsättningen om att bli Sveriges bästa skolkommun 2021 baseras på resultaten i Lärarförbundets årliga ranking. Sundsvall har under den här mandatperioden backat med 35 placeringar och är nu på plats 275 av 290 kommuner. Det duger inte och vägen till plats ett är lång.

-         Utgångspunkten för vår skolpolitik är att barnen och deras lärande ska vara i centrum.  Det kräver att det finns tillräckliga resurser för undervisning, inklusive modern IT, och att de lägre åldrarna prioriteras eftersom det är där vi lägger grunden för barnens hela skolgång, säger Joao Pinheiro (S), gruppledare i Barn- och utbildningsnämnden. 

-          Anledningen till de dåliga resultaten och de ökade kostnaderna är Koalitionens ointresse för den kommunala skolan och målet att få så många friskolor till Sundsvall som möjligt. Nu ser vi resultatet: lägre kvalité och ökade kostnader på grund av splittring av resurserna. Kostnaderna ökar dessutom på grund av misslyckad planering av skollokaler och oförmåga att ta kontroll över administrationskostnaderna, säger Peder Björk (S), oppositionsråd.

 

Kontaktperson:

Joao Pinheiro (S), gruppledare Barn- och utbildningsnämnden

070-680 52 72

Peder Björk (S), oppositionsråd

070-190 12 91

Sidan uppdaterades senast: 2014-02-11 15:46