Bostadspolitik

Oavsett var i kommunen man bor är bostad en social rättighet och en grundläggande del av välfärden. En bra bostadspolitik gör även Sundsvall mer attraktivt i ett land där bostadsbristen blir alltmer akut. Idag byggs det för lite i Sundsvall och det är tydligt att en borgerlig politik, där marknaden själva får lösa de bostadspolitiska utmaningarna, inte fungerar. Vi tror på politikens möjligheter att driva på utvecklingen för att skapa fler bostäder och mer varierade boendeformer. Det viktigaste verktyget är ett välskött och aktivt kommunalt bostadsbolag. Vi Socialdemokrater vill därför fortsatt se 100 % kommunalt ägande och en offensiv utveckling av Mitthem.

Vi vill se en blandad bostadsmarknad med olika upplåtelseformer och en minskad segregation. En socialdemokratisk bostadspolitik omfamnar fler än de som idag har en bostad. Vi vill se nolltolerans mot hemlöshet och förbättrade möjligheter för ungdomar att få ett eget boende. Målet är att alla som vill ska kunna ha en egen bostad. En särskild utmaning för framtiden blir särskilt anpassade bostäder när vi blir allt fler äldre.

Därför driver vi:

  • Ge Mitthem i uppdrag att bygga hyresrätter och trygghetsboenden i olika delar av kommunen
  • Inrätta en bostadsförmedling i Sundsvall där yngre och äldre ges förtur. 
  • Studenter ska fortsatt erbjudas bostadsgaranti och vi vill skapa fler studentbostäder och ungdomsbostäder.
  • Nolltolerans mot vräkning av barn och genomför projekt liknande ”Bostad-först” i Malmö för att minska hemlösheten. 
  • Bostadssegregationen måste minska och större social hänsyn vid planering av nybyggnation måste tas
  • Hänsyn till klimat och miljö måste tas på ett mer omfattande sätt i samband med samhällsplanering och nybyggnation av bostäder

 

Läs mer i vårt bostadspolitiska program:
Bostadspolitiskt program, (S) i Sundsvall.pdf

Sidan uppdaterades senast: 2012-08-22 09:57