EU politik

Den 25 maj är det val till Europa parlamentet. Om du lägger din röst på Socialdemokraterna i EU-valet kan du lita på att vi kommer att jobba för : 

1. Fler jobb och minskad arbetslöshet

2. Schyssta villkor för arbetare på arbetsmarknaden

3. Mindre klimatpåverkan

 

Och såhär vill vi mer konkret jobba för att genomföra dessa tre punkter: 

1. Fler jobb och minskad arbetslöshet

Det är ett historiskt misslyckande att nästan 26 miljoner människor, av vilka 6 miljoner ungdomar, saknar jobb. EU:s behöver göra verklighet av ungdomsgarantin mot arbetslöshet och satsa på forskning och grön teknik som skapar fler jobb.

- Sätt jobben högst upp på dagordningen. Där är den inte idag.

- Gör verklighet av ungdomsgarantin som innebär att ingen ung ska behöva gå arbetslös längre än 4 månader.

- Ett jämställt arbetsliv. Vi har drivit att fler kvinnor ska sitta i bolagsstyrelser och att gravida kvinnor inte ska riskera avsked.


 2. Schyssta villkor för arbetare på arbetsmarknaden.

Vi står upp för den svenska modellen och för att svenska löner och villkor ska gälla i Sverige. Vi ska inte konkurrera med låga löner och dåliga arbetsvillkor. EU ska stå upp för de sociala värdena. Vi vill att ett socialt protokoll införs i EU som bättre skyddar löntagarnas rättigheter.

- Lika lön och schyssta villkor. Vi kräver att fackliga rättigheter säkras genom att ett socialt protokoll förs in i fördraget.

- Ett starkare arbetsmiljöskydd.

- Ordning och reda på vägarna genom bättre kontroll för att rädda våra seriösa åkeriföretag.


 3. Mindre klimatpåverkan.

 EU ska vara ledande i klimatfrågan.  Vi tjänar på att ligga i framkant vad gäller utvecklingen av den nya klimatsmarta tekniken. Så skapar vi också fler jobb. EU måste ta fram nya ambitiösa klimatmål till perioden efter 2020 som gör det möjligt att begränsa temperaturökningen till högst 2 grader och samtidigt vara drivande i internationella klimatförhandlingar. 

- Stopp för farliga kemikalier för att begränsahormonstörande ämnen i vardagen. 

- Ett ambitiösare klimatavtal

- Satsa på förnybara alternativ och klimatinvesteringar. 

Sidan uppdaterades senast: 2014-02-03 20:29