Inriktning och budget för Sundsvall

Vad ska Sundsvall blir bättre på under 2015-16? Vad ska prioriteras och vilka nya satsningar ska kommunen göra? Här kan du hitta majoritetens budget (S,V och C) för de kommande två åren. 

Såhär läser du budgeten: 

Det vi anser fungerar bra idag och som vi vill behålla tas inte upp i den här budgeten, då skulle den bli alldeles för lång. Istället är budgeten ett dokument där vi pekar ut nya projekt eller inriktningar som vi vill förändra de närmaste åren.Här redovisas både nya satsningar och vad vi drar in på. Budgeten finansieras i huvudsak av skatter och stadsbidrag. Den totala omsättningen för Sundsvalls kommun (ej bolag) uppgår till ca 5,2 miljarder.

Sammanfattning av budgeten: 

Vi inleder hela budgeten med att peka ut att under de närmaste åren ska hela kommunorganisationen, det vill säga både förvaltningar och bolag, återkommande arbeta med dessa tre frågor:

- Få fler i jobb

- En likvärdig skola för alla

- Förebyggande arbete genom sociala investeringar

Här är ett axplock av nya satsningar inom varje område:

Näringsliv och arbete - Kunskapslyft för fler i jobb, Sommarjobb för ungdomar, Lokalt innovationsråd

Utbildning - Mer tid med sin lärare, Ökad elevvård, Gratis läxhjälp för alla

Vår och omsorg: Förstärkning av vård och omsorg, Fler platser på äldreboenden, Aktiva insatser för minskad droganvändning

 

Ladda ner och läs hela budgeten 

Sidan uppdaterades senast: 2014-12-01 16:27