Jämställdhet

Socialdemokraterna är ett feministiskt parti. Kvinnor och män ska ha lika rätt och lika ansvar i familjeliv, yrkesliv och samhällsliv. 

Sverige är ett bra land och ligger i flera avseenden långt fram när det gäller jämställdhet. Men fortfarande har kvinnor lägre löner än män. Kvinnor har sämre möjligheter att utvecklas i arbetet och göra karriär. I skolan presterar pojkar i genomsnitt sämre än flickor. Flickor är mer stressade och mår generellt sämre i tonåren. Det här är bara några av alla jämställdhetsutmaningar som vi står inför.

Jämställdhet i Sundsvalls kommun

Alla som arbetar i, eller kommer i kontakt med, Sundsvallskommun ska få ett likvärdigt bemötande oavsett kön, ålder,etniskt ursprung eller sexuell läggning. Därför ska det i kommunensverksamheter vara tydligt vad barnkonventionens krav och kraven på mänskliga rättigheter innebär för just den verksamheten.Jämställdhetsarbetet ska vara en integrerad del i ordinarie verksamhet och ett jämställdhetsperspektiv ska finnas överallt där beslut fattas, pengar fördelas och verksamhet genomförs. Arbetsmiljöarbetet i kommunen ska ha ett medvetet könsperspektiv och vid nyrekryteringar ska hänsyn tastill målet att få en jämnare könsfördelning på arbetsplatserna. Dessutom ska kommunens bolag och nämnder granska sina ansvarsområden ur ett jämställdhetsperspektiv, producera könsindelad statistik och arbeta aktivt för att det ska vara naturligt att båda föräldrarna tar ut föräldraledighet.

Jämställdhet i skolan

Det är en viktigt att bryta könsnormer tidigt. Därför vill vi aktivt verka för fler män i förskolan och grundskolans tidiga år. Att få in jämställdhetsarbetet i vardagen blir en utmaning för skolan. Jämställdhetsarbetet i skolan ska bedrivas kontinuerligt och inte i projekt för en begränsad tid, vare sig nationellt eller på den enskilda skolan.

Jämställdhet i arbetslivet

För att utjämna skillnader i lön och arbetsvillkor krävs ett mer jämställt arbetsliv och en förändring i uttaget av föräldrapenningen. Vi behöver öka kvinnors sysselsättningsgrad och därmed också kvinnornas pensioner. Heltid ska vara norm på hela arbetsmarknaden och deltid en möjlighet. 

Jämställdhet i familjelivet

Vi vill kombinera en tredje mamma- och pappamånad med en jämställdhetsmiljard som exempelvis kan användas till höjd ersättning under dessa månader. Idag innebär en bristande välfärd att vissa tvingas gå ner i arbetstid för att vårda barn eller sjuka släktingar. Så kan vi inte ha det. Därför behöver vi satsa på en stark välfärd som du och dina anhöriga kan lita på. 

Läs mer om partiets satsningar för jämställdhet

Sidan uppdaterades senast: 2014-08-27 12:50