Kultur och fritid

Fritiden är en viktig del av människors vardag och har en stor betydelse för människors hälsa och välmående. Vi vill att Sundsvall ska erbjuda kultur- och fritidsaktiviteter som ger alla tillgång till idrottsutövande, eget kulturellt skapande och friluftsupplevelser. Vi vill att barns och ungdomars kultur- och fritidsupplevelser prioriteras, och att ett jämställdhetsperspektiv används i fördelningen av resurser. Ingen ska tvingas avstå från en aktiv fritid på grund av familjens ekonomi. 

Lokala satsningar:

  • Ta kultur och idrott närmare barnen

Alla barn ska kunna ta del av kultur och idrott. Därför vill vi skapa en särskild ungdomspott som kan stimulera en bättre tillgänglighet och närhet till kultur och idrott i hela Sundsvalls kommun.

  • Stärkt föreningsliv i Sundsvall

I föreningslivet finns många eldsjälar och föreningarna vidrar både till bättre folkhälsa och är viktiga för det sociala livet. Därför vill vi satsa resurser på att utveckla föreningslivet i Sundsvall. Vi vil särskilt prioritera aktiviteter för barn och ungdomar, stärktintegration eller förbättrad jämställdhet

  • Stärkt möjlighet för fria kulturutövare att verka i Sundsvallskommun

För attförbättra de fria kulturutövarnas möjligheter att fortsätta att producera bra kultur för kommunens invånare vill vi öka stödet och se över möjligheten att stödja verksamheten mer långsiktigt än ett år i taget

  • Utveckla fisket

Fisket är en viktig del av friluftslivet i Sundsvall. Vill vill iordningsställa fler fiskeplatser, tillgängliggöra vattendrag och ordna bättre vandringsvägar samt fler lek- och uppväxtområdenför fisken.

  • Spontanidrott för aktiv fritid

Spontanidrottsplatser är lättillgängliga och skapar en bättre hälsa och en aktivare fritid för fler. Därför vill vi skapa fler och mer varierade spontanidrottsplatser i Sundsvall, även utanför centrum.

Läs vad vi vill göra mer på Kultur- och fritidsområdet de närmaste två åren >>

Sidan uppdaterades senast: 2014-07-04 15:54