Landsbygdspolitik

Framtidsinvesteringar på landsbygden

Vi socialdemokrater vill stärka landsbygden för flerjobb och bättre miljö. Då krävs en aktiv tillväxtpolitik här i Sundsvall.

För att Sundsvall ska utvecklas positivt måste alla delar utvecklas tillsammans. Därför är landsbygden med sina invånare och resurser en viktig del i utvecklingen av kommunen i sin helhet. Både stat och kommuner måste ge förutsättningar för att hela landet ska kunna leva. En röst på Socialdemokraterna i riksdags, landstings- och kommunval innebär aktiva insatser för att kunna bo, arbeta och leva i hela Sverige. Det väljer vi före skattesänkningar och privatiseringar. Våra fem viktigaste löften för landsbygden detta val är:

  • Servicepunkter med grundläggande samhällsservice ska finnas i de stora tätorterna i kommunen
  •  Investera i belysningen på landsbygden. Prioritera sträckor där barn väntar på skolskjuts
  •  Bygg ut kollektivtrafiken. Första prioritet är utökade turer till Matfors och Stöde
  • Underlätta för gröna näringar genom att göra det lättare för mindre matproducenter och leverantörer att vinna offentliga upphandlingar
  • Inrätta en byskötselpeng för föreningar eller byutvecklingsgrupper som på eget initiativ röjer upp kommunala marker
Sidan uppdaterades senast: 2014-08-05 15:17