Miljö

För oss socialdemokrater är det uppenbart att politiken är helt nödvändig för att klara klimatomställningen. Marknaden klarar inte omställningen själv. Det ligger ett ansvar för oss som politiker och som individer att göra det lönsamt för företagen och medborgarna att agera miljövänligt. Med rätt styrinstrument kan såväl offentliga som privata aktörer utgöra en positiv kraft i att utveckla ny teknik och bygga ett hållbart samhälle. 

Där driver vi i Sundsvall: 

 • Bättre kollektivtrafik genom fler bussturer till kommunens ytterområden (i ett första steg till Matfors och Stöde), slopad nattaxa och 100-kronors kort för ungdomar.
 • Minst 50% av alla mat inom kommunen ska vara ekologisk senast 2018
 • Underlätta för lokala och gröna näringar genom att göra det lättare för mindre matproducenter och leverantörer att vinna offentliga upphandlingar
 • Fler parker och grönområden i hela kommunen, men framförallt i stadskärnan.
 • Bygg klimatsmart både vid nybyggnation och ombyggnationer av kommunens fastigheter. Uppmuntra Sundsvallsborna att bygga energisnålt genom att införa ett stimulansbidrag på 15 000 kr för varje nybyggd villa som uppfyller Boverkets krav för energisnålt byggande.

Nationellt driver Socialdemokraterna:

 • Minska utsläppen av växthusgaser. 
 • Aktivt driva på för ett globalt, ambitiöst och bindande klimatavtal
 • Trygga energiförsörjningen och bygg ut den förnybara energin.
 • Arbeta fram tydliga åtgärder för att klara de svenska miljömålen. 
 • införa förbud för de farligaste kemikalierna och införa skatter på andra farliga ämnen
 • Minska övergödningen av haven 
Sidan uppdaterades senast: 2013-07-23 14:53