Skola

För sjätte året i rad sjunker resultaten i grundskolan och likvärdigheten i svensk skola minskar. Det duger inte. Vi vill bygga en skola som inte lämnar ett enda barn i sticket. Där stöd ges efter behov och alla elever får möjligheten att klara av sina mål i skolan. Likvärdigheten mellan skolorna måste öka, och läxhjälp ska ges efter behov – inte efter betalningsförmåga. Socialdemokraterna prioriterar investeringar i skolan framför nya skattesänkningar.

Nationella satsningar: 

Om Socialdemorkaterna vinner valet i riket kommer vi även att stoppa vinstjakten i skolan. Det ska vara ordning och reda i skolsystemet.


Lokala satsningar i Sundsvall :

  • Mindre klasser - fler lärare och speciallärare

Det är tidiga insatser som har störst effekt. Därför vill vi se mindre klasser i de lägre åldrarna så att eleverna får mer tid med sin lärare. Det hjälper både de barnsom halkat efter och de barn som vill springa före. Det behövs även fler speciallärare och specialpedagoger i skolan.

  •  Ökad elevvård för trygghet och välmående

Elever som mår bra är en förutsättning för ett lyckat skolarbete. Både förebyggande och hjälpande insatser krävs för attmotverka psykisk och fysisk ohälsa. Nya resurser avsätts med målet att få fler kuratorer och skolsköterskor i skolan.

  •  Höjd lärarstatus

Lärarna är skolans viktigaste resurs och deras viktigaste uppgift är att vara i klassrummen. Därför vill vi minska lärarnas administration och öka deras tid med barnen. Fortbildning för lärare ska också prioriteras.

  • Gratis läxhjälp för alla

Stöd ska ges efter behov och alla elever ska få möjligheten att klara av sina mål i skolan. Läxhjälp ges efter behov – inte efter betalningsförmåga.

  • Högre kvalité på fritids

Fritidshemmen kan spela en större roll i att stödja barnen i sin utbildning. Vi vill ta ett första steg i att förstärka bemanningen och antalet behöriga fritidspedagoger.

Det här kommer vi att prioritera de första två åren efter valet i höst. Läs vår budget >>

 

Sidan uppdaterades senast: 2013-07-24 14:06