Välfärd

Vårt välfärdssamhälle är en del av det som gör Sverige unikt. Men något håller på att gå sönder. Resurserna i välfärden räcker inte till. Äldre bollas mellan boenden. Människor far illa av vinstjakten i välfärden. Välfärden måste stärkas. Vård ska ges efter behov och ingenting annat. Vi vill ha en stark och bra värfärd där du kan känna dig trygg med att du och dina anhöriga får den vård och omsorg ni behöver. 

Lokala satsningar:

  • Förstärkning av vård och omsorg

Efter fler hårda år med en borgerlig kommunledning och många privatiseringar går socialtjänsten i Sundsvall på knäna. Följden har blivit underskott och besparingar som aldrig tar slut. För att skapa en stabilare grund för fortsatt arbete vill vi ge vården och omsorgen mer pengar generellt.

  • Fler platser på äldreboenden

Behovet av fler platser på äldreboenden och särskilt boenden är stort idag och det kommer att öka ännu mer de kommande åren. Därför måste det både byggas nya äldreboenden och antaletplatser utökas på befintliga äldreboenden.

  • Aktiva insatser för minskad droganvändning

Droganvändningen har ökat dramatiskt i Sundsvall de senaste åren. Särskilt bland unga. Därför vill förstärka de akuta insatserna genom att etablera ett akutteam som erbjuder snabba hemmaplanslösningar för att förhindra påbörjande av eller fortsatt missbruk.

  • Välj din mat

Äldre ska i mycket större utsträckning än tidigare själva kunna påverka vilken mat de vill äta. Kommunen ska erbjuda flera olika leverantörer av mat till de som får mat levererad hem i form av matlådor

  • Sociala föreningar viktiga för välfärden

De sociala föreningarna i Sundsvall gör ett viktigt och braarbete för dess medlemmar. Därför måste de få möjlighet att utvecklas och Sundsvalls kommun måste stärka samarbetet med föreningarna.

Nationella satsningar:

  • avsätta resurser för en bättre sjukvård med mer tid för vård. 
  • ha väl fungerande trygghetsförsäkringar. Om du blir sjuk eller arbetslös ska det finnas ett bra skyddsnät.
  • införa nationella kvalitetslagar för ordning och reda i välfärden för att förbättra kvaliteten och avsevärt begränsa vinsterna

 

Sidan uppdaterades senast: 2013-07-23 14:45