Äldrekontrakt

EN RIK ÅLDERDOM I MÖJLIGHETERNAS SUNDSVALL  

Vi Socialdemokrater i Sundsvall ska föra en politik som leder till en kvalitativt bättre och mer tillgänglig välfärd för de äldre. Ingen ska behöva känna oro för att bli gammal utan man ska veta att omsorg och vård finns där utifrån behov. Det är inte plånbokens storlek som ska vara avgörande.   Det är en självklarhet för oss Socialdemokrater att de som har varit med och byggt vår stad och bidragit till välfärden ska ha det bra när de blir äldre. Samtidigt är de äldre i dagens Sundsvall ingen enhetlig grupp. Många äldre har idag ett aktivt liv och behoven av samhällets omsorg ser olika ut för olika individer. Därför är också social gemenskap och fritidsaktiviteter anpassade till den äldre generationen viktigt.   Vi Socialdemokrater i Sundsvall är beredda att fortsätta utveckla allas möjligheter till en bra ålderdom i Möjligheternas Sundsvall genom bland annat följande förslag.     

  • Mitthem ges i uppdrag att skapa eller bygga trygghetsboende både centralt och i ytterområden.
  • Äldre som levt tillsammans ska få fortsätta bo tillsammans när de flyttar till äldreboende om de önskar det.
  • Rådslag ska genomföras med sundsvallsbor om framtidens boende för äldre. Resultatet ska bli en del av den kommunala bostadsstrategin.
  • Hemtjänst från 75 år utan biståndsbedömning och på sikt vill vi sänka denna ålder till 70 år.
  • De äldre ska ges större möjlighet att påverka användningen av hemtjänsttimmar.
  • Större valfrihet för de äldre att välja på olika aktörer som levererar mat.
  • Andelen ekologisk mat ska vara minst 35 % på äldreboenden och till dem som får mat levererad hem.
  • Förebyggande arbete prioriteras genom att öka antalet sjukgymnaster och arbetsterapeuter samt ett nära samarbete med kultur- och föreningsliv.
  För att utveckla framtidens äldreomsorg behövs också en rödgrön regering som sätter människor före stora skattesänkningar och som är beredda att låta våra äldre ha en bra ålderdom. En rödgrön regering kommer att innebära en kraftig förbättring för våra äldre i Sundsvall. Bland annat genom att taxan i hemtjänsten sänks till max 100 kronor per timme, att felmedicinering måste anmälas (Lex Gulli) och att bostadstillägget för pensionärer höjs. Att pension och inkomst från arbete ska beskattas lika är en självklarhet för oss Socialdemokrater.  
Sidan uppdaterades senast: 2010-09-09 13:20